Nieuws

Wetgeving digitaal procederen aangenomen

28-07-16

De wetgeving voor de modernisering en digitalisering van de rechtspraak is op dinsdag 12 juli aangenomen door de Eerste Kamer. De wetten maken het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk en treden op zijn vroegst op 1 februari 2017 in werking. Vanaf dat moment dienen professionals zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders stukken digitaal in.

   

ENSIA moet informatieveiligheid dichterbij brengen

25-07-16

“Burgers geven veel persoonlijke informatie aan overheden. Het is van het grootste belang dat overheden daar veilig en verantwoord mee omgaan. Bovendien moeten gegevens betrouwbaar zijn.”

   

Den Haag zet Whatsapp in

22-07-16

De gemeente Den Haag zet Whatsapp in voor de communicatie met inwoners en bezoekers. Dit heeft ze besloten na een succesvolle pilot.

   

Advies Studiegroep Duurzame Groei

11-07-16

De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei.

   

Minister Kamp presenteert nieuwe Digitale Agenda

11-07-16

Minister Kamp (EZ) heeft de nieuwe Digitale Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van deze agenda is vernieuwen, vertrouwen, versnellen. Het kabinet stimuleert met deze agenda de digitale transitie in met name de domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.

   

ICTU Grand Café over Big data en ethiek

07-07-16

Op 27 september organiseert ICTU een Grand Café met het thema Big data en ethiek.

   

Evenementen

 • Op 6 september 2016 organiseren het ministerie van IenM, PDOK, Kadaster en Geonovum het "Geo-gebruikersfestival".

  06-09-2016
 •  Het digitale contact tussen de overheid en de burger wordt steeds belangrijker voor alle 17 miljoen Nederlanders. Maar is het onderwerp sexy genoeg voor de verkiezingen?

  23-09-2016
 • De klantendag van de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bedoeld voor gemeenten, afnemers en leveranciers.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  28-09-2016
 • Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2016 in opdracht van de NCTV

  03-10-2016
 • e-Overheid voor Bedrijven organiseert een gebruikersdag waar delen en van elkaar leren centraal staan.

  24-11-2016
 • Op de Tribune worden gemeenten, afnemers en leveranciers bijgepraat over de stand van zaken van het programma Operatie BRP. Verder worden er diverse demonstraties en workshops gegeven.

  08-12-2016