Nieuws

Data als nieuwe grondstof

23-09-16

Data is de nieuwe grondstof van deze tijd. Dat is de overtuiging van Rein Zijlstra. "Het moet in onze genen zitten om daar zorgvuldig mee om te gaan. Bewustzijn is mooi, maar eigenlijk moeten we allemaal onbewust bekwaam worden.”

   

Digitale kloof tussen gemeenschappen

23-09-16

Het toenemende belang van het internet heeft onze economie en samenleving veranderd. Waar aanvankelijk werd aangenomen dat het internet zou zorgen voor meer gelijkheid, blijkt steeds meer en meer dat het juist heeft geleid tot verdere marginalisering van uitgesloten groepen en gebieden.

   

KING-directeur Larissa Zegveld: de ‘e’ wordt overbodig

22-09-16

KING-directeur Larissa Zegveld reageert in haar blog ‘De ‘e’ wordt overbodig’ op de blog ‘De eerste twee jaar’ van Bas Eenhoorn. Eenhoorn schrijft in het stuk niet alleen over de successen die zijn behaald op het gebied van de e-overheid, maar ook over de zorgen die hij als Digicommissaris heeft.

   

Samenwerken aan digitale dienstverlening overheid

21-09-16

Onder het motto "Digitaal 2017" werkt BZK met veel overheidsinstanties samen aan digitalisering van de dienstverlening van de overheid en aan versterking van de digitale infrastructuur.

   

GIBIT: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

21-09-16

Gemeenten hebben de handen ineen geslagen om samen met KING ICT inkoopvoorwaarden op te stellen die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden: de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Passende en duidelijke ICT inkoopvoorwaarden zijn een belangrijke randvoorwaarde voor gemeenten bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening.

   

Center for Big Data Statistics: een initiatief van het CBS

20-09-16

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) richt een Center for Big Data Statistics op. De officiële opening is op 27 september 2016. Het doel van het expertisecenter is het ontwikkelen van nieuwe oplossingen op basis van big data-technologie.

   

Evenementen

 • De klantendag van de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bedoeld voor gemeenten, afnemers en leveranciers.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  27-09-2016
 • Op dinsdag 27 september 2016 vindt in Cultura in Ede de Digisterkerdag plaats. De dag wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en is bedoeld voor iedereen die bij Digisterker betrokken is. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  28-09-2016
 • Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2016 in opdracht van de NCTV

  03-10-2016
 • In het kader van INSPIRE moeten Nederlandse dataproviders hun datasets aanbieden in een Europese geharmoniseerd formaat. Dit kan met behulp van transformatie. In deze kennissessie nemen we u mee in de principes van dataharmonisatie en het uitvoeren van datatransformaties.

  11-10-2016
 • Het Rijks ICT Traineeprogramma en I-Interim Rijk organiseren op donderdag 20 oktober 2016 een Kennismarkt waarbij zoveel mogelijk Big Data en Data Science initiatieven binnen de overheid bij elkaar worden gebracht.

  20-10-2016
 • Het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 wordt een dag vol workshops en activiteiten rondom het verbeteren van online dienstverlening bij de overheid.

  10-11-2016
 • Het Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert het internationaal contactseminar ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’ dat zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 november 2016 in Utrecht.

  23-11-2016
 • e-Overheid voor Bedrijven organiseert een gebruikersdag waar delen en van elkaar leren centraal staan.

  24-11-2016