Nieuws

Burger kan vermissing ID-document voortaan digitaal melden

25-10-16

Gemeenten kunnen burgers vanaf 1 november via internet vermissing van ID-documenten door laten geven.

   

Bouw mee aan Optimaal Digitaal: vul de enquête in!

25-10-16

Bouwen aan het platform Optimaal Digitaal; daar hebben we uw hulp bij nodig! We willen graag weten wat u van het platform vindt, of u het gebruikt, wat u mist en wat er beter kan.  Zodat het een (nog) bruikbaarder tool wordt voor u. Daarom willen we u vragen de enquête in te vullen. Dat kost u ongeveer 5 minuten. Bent u nog nooit op het platform geweest? Dan graag eerst even kijken op de website.

Alvast enorm bedankt.

Team Optimaal Digitaal

Ga naar de enquête

   

Invoering gebruiksplicht BGT uitgesteld

24-10-16

De invoering van de gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is uitgesteld. De BGT wordt dé gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland.

   

ICT is dienstverlening!

21-10-16

De relatief kleine gemeente Pijnacker-Nootdorp (circa 52.000 inwoners) loopt mee in de voorhoede als het gaat om digitale dienstverlening.

   

Verbeterdekaart.nl vier maanden na de lancering

21-10-16

Jos Burgers, team Geodata bij de gemeente Den Haag, maakt vier maanden na de lancering van Verbeterdekaart.nl de balans op.

   

“Informatieveiligheid is nooit af”

20-10-16

Johan Remkes, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, vindt dat zijn provincie het goed doet op het gebied van informatieveiligheid.

   

Evenementen

 • Het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 wordt een dag vol workshops en activiteiten rondom het verbeteren van online dienstverlening bij de overheid.

  10-11-2016
 • Praktijk en inspiratie om aan de slag te gaan! In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet integreert 26 wetten en honderden ministeriële regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met deze grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet ligt er dus een enorme uitdaging voor de overheid!

  17-11-2016
 • Het Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert het internationaal contactseminar ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’ dat zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 november 2016 in Utrecht.

  23-11-2016
 • e-Overheid voor Bedrijven organiseert een gebruikersdag waar delen en van elkaar leren centraal staan.

  24-11-2016
 • Op de Tribune worden gemeenten, afnemers en leveranciers bijgepraat over de stand van zaken van het programma Operatie BRP. Verder worden er diverse demonstraties en workshops gegeven.

  08-12-2016
 • Is het echt mogelijk? Een samenleving waarin de overheid ondersteunt, faciliteert en handhaaft op basis van de behoeften van de burger. Waar politieke besluitvormingsprocessen realtime (online) te volgen zijn en waar je stem uitbrengen net zo makkelijk is als een Whatsapp bericht versturen.

  12-12-2016