Nieuws

Blauwe envelop blijft

26-08-16

De Belastingdienst blijft de blauwe envelop met de definitieve beschikking over toeslagen voorlopig versturen. Belastingbetalers behouden de mogelijkheid aan te kunnen geven dat zij papieren post willen blijven ontvangen. Dit meldde staatssecretaris Eric Wiebes.

   

’s-Hertogenbosch tekent gemeentelijk vastgoed uit in 3D

26-08-16

De gemeente ’s-Hertogenbosch laat als eerste grote gemeente haar vastgoed uittekenen in 3D.

   

Evaluatie Digitaal Hulpplein

25-08-16

Gelijktijdig aan het marktonderzoek Digitaal Hulpplein is een evaluatie uitgevoerd door de combinatie Decisio-DSP-groep naar het functioneren van het platform. Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de rol van het Digitaal Hulpplein als hulpmiddel voor burgers die niet of nauwelijks digitaal vaardig zijn en in de ervaringen van initiatiefnemers, loketorganisaties en cursusaanbieders met het hulpplein.

   

Marktonderzoek Digitaal Hulpplein

24-08-16

De samenleving digitaliseert. Technologische ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. In veel beroepen is het een vereiste om met een computer om te kunnen gaan. Ook het contact met de overheid vindt steeds vaker online plaats. Steeds meer gemeenten digitaliseren hun contacten en bovendien is de arbeidsmarkt sneller en beter toegankelijk via het internet. Kortom, het hebben van digitale vaardigheden is niet meer vrijblijvend.

   

Op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt via nieuwe app

23-08-16

Met de nieuwe gratis app ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl worden burgers en ondernemers op de hoogte gehouden van berichten van lokale overheden over ontwikkelingen in hun buurt of wijk. Te denken valt aan berichten over vergunningen, (bouw)plannen en plaatselijke regelgeving.

   

Een gebruiksvriendelijke online overheid

18-08-16

Het manifest Gebruiker Centraal bevat vijf ontwerpprincipes voor een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Het doel van het manifest is de dienstverlening van de overheid te verbeteren, drempels en kosten te verlagen en fouten te vermijden.

   

Evenementen

 • Op 6 september 2016 organiseren het ministerie van IenM, PDOK, Kadaster en Geonovum het "Geo-gebruikersfestival".

  06-09-2016
 • Wellicht doe je al regelmatig interactieonderzoek om te zien of je gebruikers je schermontwerpen in de praktijk goed snappen. Maar hoe ga je nog een stap verder?

  08-09-2016
 •  Het digitale contact tussen de overheid en de burger wordt steeds belangrijker voor alle 17 miljoen Nederlanders. Maar is het onderwerp sexy genoeg voor de verkiezingen?

  23-09-2016
 • Aansluiten op de LV WOZ omdat het moet én kan.

  26-09-2016
 • De klantendag van de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bedoeld voor gemeenten, afnemers en leveranciers.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  28-09-2016
 • Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2016 in opdracht van de NCTV

  03-10-2016
 • Het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 wordt een dag vol workshops en activiteiten rondom het verbeteren van online dienstverlening bij de overheid.

  10-11-2016
 • e-Overheid voor Bedrijven organiseert een gebruikersdag waar delen en van elkaar leren centraal staan.

  24-11-2016