Overheidswebsites moeten door iedereen gebruikt kunnen worden, ook door mensen met een functiebeperking. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde om iedereen te kunnen laten meedoen.