eHerkenning bestaat 10 jaar. Elly Plooij is voorzitter van het Strategisch Beraad, dat het toekomstplan van het inlogmiddel bepaalt en bewaakt. Het grootste succes volgens haar? “Het bewijs dat publiek-private samenwerkingen wérken.”