Welkom bij de e-overheid

Man en vrouw achter balie

Digitaal 2017

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen.

Het programma Digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen - overheid, burger en bedrijfsleven – samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Digitale overheid: betrouwbaar, veilig, betaalbaar

grafiek met stijgende lijn

Digitale overheid op goed peil

De digitale overheid verovert steeds meer terrein: zaken worden sneller geregeld met minder papieren rompslomp. Dit blijkt uit twee recente onderzoeken.

Lezen op het strand

Minder papier, sneller geregeld

Op weg naar de digitale overheid. Lees het e-magazine Nederland Digitaliseert.

Maarten Smorenburg en Ric de Rooij

EZ bedient ondernemers optimaal digitaal

Het ministerie van EZ werkt 'onder de motorkap' aan een aantal generieke voorzieningen voor optimale digitale dienstverlening aan ondernemers.

 

Evenementen

  • Het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 wordt een dag vol workshops en activiteiten rondom het verbeteren van online dienstverlening bij de overheid.

    10-11-2016
  • Praktijk en inspiratie om aan de slag te gaan! In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet integreert 26 wetten en honderden ministeriële regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met deze grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet ligt er dus een enorme uitdaging voor de overheid!

    17-11-2016
  • Het Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert het internationaal contactseminar ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’ dat zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 november 2016 in Utrecht.

    23-11-2016