Welkom bij de e-overheid

Man en vrouw achter balie

Digitaal 2017

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen.

Het programma Digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen - overheid, burger en bedrijfsleven – samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Digitale overheid: betrouwbaar, veilig, betaalbaar

grafiek met stijgende lijn

Voortgangsrapportage Digitaal 2017

De digitale overheid heeft het afgelopen jaar op verschillende terreinen vooruitgang geboekt. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Digitaal 2017.

Lezen op het strand

Minder papier, sneller geregeld

Op weg naar de digitale overheid. Lees het e-magazine Nederland Digitaliseert.

Maarten Smorenburg en Ric de Rooij

EZ bedient ondernemers optimaal digitaal

Het ministerie van EZ werkt 'onder de motorkap' aan een aantal generieke voorzieningen voor optimale digitale dienstverlening aan ondernemers.

 

Evenementen