“Regie op Gegevens behelst veel en is weinig tastbaar. Maar het gaat iedereen aan” aldus Hetty Lucassen, voorzitter van de Stuurgroep Regie op Gegevens. “Het moet voor inwoners inzichtelijk zijn welke informatie de overheid over hen heeft. En we willen het makkelijker maken om die informatie te delen als je dat nodig hebt.