Innovatiebudget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt gedurende 3 jaar in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie.