Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Nieuws

 • VNG en KING organiseren op donderdag 8 december van 10.00 uur tot 11.00 uur een webinar Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD).

  06-12-2016
 • Jaarlijks hebben Nederlanders ongeveer 390 miljoen keer contact met de overheid. Meer dan 50 procent van die contacten (circa 200 miljoen) verliep in 2016 via een digitaal kanaal.

  06-12-2016
 • Op 24 november 2016 organiseerde e-Overheid voor Bedrijven (e-OvB) een gebruikersdag voor organisaties die het gebruik van digitale voorzieningen voor ondernemers overwegen.

  05-12-2016
 • Gemeenten digitaliseren hun producten en diensten en verkennen de mogelijkheden van big data.

  02-12-2016