Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Nieuws

 • De Belastingdienst blijft de blauwe envelop met de definitieve beschikking over toeslagen voorlopig versturen. Belastingbetalers behouden de mogelijkheid aan te kunnen geven dat zij papieren post willen blijven ontvangen. Dit meldde staatssecretaris Eric Wiebes.

  26-08-2016
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch laat als eerste grote gemeente haar vastgoed uittekenen in 3D.

  26-08-2016
 • Gelijktijdig aan het marktonderzoek Digitaal Hulpplein is een evaluatie uitgevoerd door de combinatie Decisio-DSP-groep naar het functioneren van het platform. Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de rol van het Digitaal Hulpplein als hulpmiddel voor burgers die niet of nauwelijks digitaal vaardig zijn en in de ervaringen van initiatiefnemers, loketorganisaties en cursusaanbieders met het hulpplein.

  25-08-2016
 • De samenleving digitaliseert. Technologische ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. In veel beroepen is het een vereiste om met een computer om te kunnen gaan. Ook het contact met de overheid vindt steeds vaker online plaats. Steeds meer gemeenten digitaliseren hun contacten en bovendien is de arbeidsmarkt sneller en beter toegankelijk via het internet. Kortom, het hebben van digitale vaardigheden is niet meer vrijblijvend.

  24-08-2016