Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Goed opgelost

Goed opgelost! is de naam van een verzameling goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector. In de publieke sector wordt hard gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. Met de voorbeelden kunt u inspiratie op doen om uw werk slimmer en beter te doen. Zodat u knelpunten oplost en efficiƫnter kunt werken. Dit bespaart tijd, kosten en draagt bij aan een compacte en slagvaardige overheid.

Nieuws

 • De gemeente Den Haag zet Whatsapp in voor de communicatie met inwoners en bezoekers. Dit heeft ze besloten na een succesvolle pilot.

  22-07-2016
 • De generieke voorzieningen waarmee het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse ondernemer zorgeloos, veilig en betrouwbaar digitaal wil bedienen, krijgen steeds meer vorm. De doorontwikkeling hiervan door het programma e-Dienstverlening Uitvoering (eDU) geeft bovendien veel vertrouwen voor de toekomst.

  14-07-2016
 • De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiĆ«le beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei.

  11-07-2016
 • Minister Kamp (EZ) heeft de nieuwe Digitale Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van deze agenda is vernieuwen, vertrouwen, versnellen. Het kabinet stimuleert met deze agenda de digitale transitie in met name de domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.

  11-07-2016