Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Nieuws

 • Het online platform Optimaal Digitaal is dit jaar partner van de bewustwordingscampagne Alert Online (3 - 14 oktober).

  27-09-2016
 • ICTU heeft op 23 september 2016 een whitepaper gepubliceerd waarmee het blockchain voor de overheid verkent. Blockchain is een technologie die de authenticiteit en integriteit van financi├źle┬átransacties waarborgt. Denk aan het veilig uitwisselen van gegevens en documenten, wetten en regels, aktes, vergunningen en contracten.

  27-09-2016
 • Het Nationaal Beraad Digitale Overheid verplicht overheden bij investeringen in e-mailsystemen voortaan ook de e-mail-beveiligingsstandaarden STARTTLS en DANE te implementeren. Dit heeft ze op 19 september 2016 besloten.

  27-09-2016
 • VNG/KING heeft op 16 september 2016 de tweede druk van de thriller Tegenwind gepubliceerd.

  26-09-2016