Stelsel van overheidsgegevens

Goede gegevens zijn een essentiële grondstof voor de vele taken van de overheid. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het bestrijden van fraude. Basisregistraties leveren nu al op eenvoudige wijze de meest essentiële gegevens voor de overheid. Hier vindt u informatie over de huidige basisregistraties en ook over het toekomstbeeld van een goed werkend Stelsel van Overheidsgegevens.

Basisregistraties

Schema met verbindingen tussen basisregistraties

Er zijn nu bijna twaalf basisregistraties die onderling meer dan twintig verbindingen hebben. Lees meer over de basisregistraties en de onderlinge verbindingen.

Releasekalender

Releasekalender

Planningsinformatie voor afnemers en leveranciers over de basisregistraties, stelselvoorzieningen, met bijbehorende producten en releases vindt u in de Releasekalender.

Toekomstbeeld

Rotonde

De Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens schetst een toekomstbeeld voor het (her)gebruik van overheidsgegevens. Dit omvat meer dan alleen de gegevens in de basisregistraties. Sectoren kunnen, binnen vastgestelde kaders, over elkaars gegevens beschikken.