"Het Stelsel is een prachtkans"

Hoe doe je dat, een stad met 40 diensten en stadsdelen succesvol aansluiten op het Stelsel van basisregistraties? Amsterdam doet het centraal, via de Dienst Basisinformatie (DBI). Waarbij één ding is geleerd, vindt Marielle Nuijs van DBI: "Ga op tijd de stad in. Informeer, betrek en houd rekening met ieders belangen en behoeften. Dan is het Stelsel een prachtkans."

"Een dienst als DBI is uniek in gemeenteland," zegt Marielle Nuijs, Manager Beleid, Projecten & Innovatie bij DBI. "Wij doen voor de hele stad de regie en coördinatie van de invoering van de basisregistraties. En ook van eigen gemeentelijke kernregistraties en informatievoorziening."

Processen verbeteren

"Groot voordeel van centraal beleggen is dat je opgedane expertise makkelijk opnieuw kunt gebruiken. Je hoeft niet steeds weer het wiel uit te vinden," vervolgt Nuijs. "Waar we bijvoorbeeld bij de invoering van de GBA tegenaan liepen, was dat het vooral een ICT-project werd. Voor je het weet praat je alleen nog maar over techniek! En niet over: hoe gebruik je GBA-gegevens optimaal in je processen. En zelfs: biedt dit kansen om je processen te verbeteren, zodat burgers en bedrijven er ook beter van worden?"

Samenspel met Operatie NUP

Nuijs: "Daar hebben we van geleerd. Binnen gemeentelijke organisaties gaan we nu dat gesprek aan: welke kansen biedt deze aansluiting voor jouw processen? Dat doen we niet via de mail, maar gewoon op tijd met alle betrokkenen rond de tafel. Dat vraagt ook om een goed samenspel met Operatie NUP van KING. Want willen we lokaal tijdig met de voorbereiding kunnen beginnen, dan moeten we wel goed geïnformeerd zijn over de tijdslijnen."

Tijdig en persoonlijk

Tijdig informeren. En persoonlijk het gesprek aangaan. Dat bleek ook hét recept voor de geslaagde grootschalige aansluiting op de BAG. Nuijs: "Organisaties moeten de tijd hebben om na te denken over de consequenties. Over de gegevens die ze nodig hebben om tot betere processen te komen. Eén stadsdeel bijvoorbeeld wilde BAG-gegevens voor een nieuw type kaart. Een kaart waarop niet alleen 'slechte panden' in een wijk visueel werden, maar ook verschuivingen van die slechte panden. Dit stadsdeel kan voortaan niet alleen beter renovatiebeleid maken, maar ook nagaan of het beleid effect heeft."

Raadplegen of seintje?

Nuijs: "Ook belangrijk is de vorm waarin organisaties gegevens krijgen geleverd. Want is voor de ene dienst het raadplegen van een basisregistratie voldoende, de andere wil alle wijzigingen op die registratie direct kunnen verwerken in de eigen systemen. Neem de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Als iemand met een uitkering verhuist naar een andere gemeente, moet DWI direct een seintje uit de GBA krijgen. Want er moeten meteen allerlei zaken in gang worden gezet. Een andere gemeente neemt immers de uitkeringsverplichting over, en alles wat daarbij hoort."

Prachtkans

Op stapel staat de aansluiting op het Handelsregister (NHR), in 2014. Nuijs: "Wij gaan dus nu al de stad in. Om de proceseigenaren te vragen hoe we het hen zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Niet denken in beperkingen, maar gewoon op tijd zeggen welke gegevens je nodig hebt, vinden wij in Amsterdam. Dan is aansluiting op het Stelsel een prachtkans om je dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Of dat laatste ook lukt, gaan we onderzoeken. Navragen of de burger inderdaad zijn gegevens minder vaak hoeft door te geven. En of de ondernemer echt lastenverlichting ervaart. Want daar draait het om."

Evenementen

 • Onlangs is bekend geworden dat de bijeenkomst niet door gaat.

  26-09-2016
 • De klantendag van de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bedoeld voor gemeenten, afnemers en leveranciers.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  27-09-2016
 • Op dinsdag 27 september 2016 vindt in Cultura in Ede de Digisterkerdag plaats. De dag wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en is bedoeld voor iedereen die bij Digisterker betrokken is. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

  27-09-2016
 • In het kader van haar 15-jarig bestaan organiseert ICTU in 2016 meerdere lustrumactiviteiten. In september zet ICTU tijdens twee bijeenkomsten inspiratie en kennisdeling over de innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de digitale overheid centraal. Met gasten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  28-09-2016
 • Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving faciliteert en organiseert Alert Online 2016 in opdracht van de NCTV

  03-10-2016
 • In het kader van INSPIRE moeten Nederlandse dataproviders hun datasets aanbieden in een Europese geharmoniseerd formaat. Dit kan met behulp van transformatie. In deze kennissessie nemen we u mee in de principes van dataharmonisatie en het uitvoeren van datatransformaties.

  11-10-2016
 • Het Rijks ICT Traineeprogramma en I-Interim Rijk organiseren op donderdag 20 oktober 2016 een Kennismarkt waarbij zoveel mogelijk Big Data en Data Science initiatieven binnen de overheid bij elkaar worden gebracht.

  20-10-2016
 • Het Maak Het Bruikbaar Festival 2016 wordt een dag vol workshops en activiteiten rondom het verbeteren van online dienstverlening bij de overheid.

  10-11-2016
 • Het Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert het internationaal contactseminar ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’ dat zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 november 2016 in Utrecht.

  23-11-2016