Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. {date}
Digitale Overheid - {date}
In opdracht van het ministerie van BZK heeft Kantar Public onderzoek gedaan naar de houding van burgers en ondernemers ten aanzien van het centraal registreren van contactgegevens.
Lees meer...
Wilt u als overheidsorganisatie uw digitale dienstverlening aan ondernemers verbeteren? Kom dan naar de Gebruikersdag Digitale Overheid op 27 november 2018 in Utrecht. En kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen rondom de wet Digitale Overheid, eHerkenning, eIDAS en MijnOverheid voor Ondernemers.
Lees meer...
Op 10 oktober was de directie Informatiesamenleving en Overheid (I&O) aanwezig op het congres Overheid 360°, dat in het teken van digitale transformatie stond.
Lees meer...
Staatssecretaris Knops (BZK) wil dat burgers en ondernemers overheidswebsites kunnen herkennen en onderscheiden van andere websites.
Lees meer...
Het ministerie van BZK is in samenwerking met Waag en Vereniging Nederlandse Gemeenten begonnen met het Digitale Identiteitslab. Het lab gaat op zoek hoe een digitale identiteit er in de toekomst uit zou kunnen zien.
Lees meer...
Samen met 7 grote overheidsorganisaties lanceert Logius een online mediacampagne eHerkenning. Want in de loop van 2019 zijn ondernemers steeds vaker verplicht om eHerkenning te gebruiken voor de toegang tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties.
Lees meer...
In het NRC van 17 oktober 2018 verscheen een mooi voorbeeld van 'Right to Challenge' in de gemeente Tilburg. Met Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen. Minster Ollongren wil het aantal gemeenten dat met deze vorm van burgerparticipatie werkt verdubbelen.
Lees meer...
Staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) informeert de kamer over de stand van zaken rond de toegankelijkheid van websites en mobiele apps van overheidsinstanties.
Lees meer...
Sven Brekelmans is de winnaar van de hackathon Regie op Gegevens die op 12 en 13 oktober 2018 plaatsvond. De hackathon was toegespitst op de geboorte van een kind of het overlijden van een dierbare, met de vraag wat regie op eigen gegevens mogelijk kan maken.
Lees meer...
BZK roept ambitieuze startende ondernemers op om met frisse ideeën rond maatschappelijke vraagstukken te komen in vier BZK challenges: 'Digitale inclusie, 'Aardgasvrije woningen, 'Gebruik pachtgronden' en 'Spoedzoekers op de woningmarkt'.
Lees meer...
Tijdens de releaseparty van het Optimaal Digitaal spel op dinsdagmiddag 2 oktober werd het eerste exemplaar van het spel uitgereikt aan Jos Tilmans van het minsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Iedereen die betrokken is bij het platform Optimaal Digitaal was uitgenodigd om de uitreiking van het eerste exemplaar mee te maken.
Lees meer...
Een burger uit de Europese Economische Ruimte heeft sinds 29 september 2018 de mogelijkheid om met zijn 'erkende middel' toegang te krijgen tot alle digitale online dienstverlening van publieke óf private organisaties met publieke taken.
Lees meer...
Overheden werken continu aan verbetering van de dienstverlening. 'Mens Centraal' is steeds meer het uitgangspunt. Digitalisering en technologie bieden veel mogelijkheden om burgers beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het grondrecht op privacy, maar worden soms ook als belemmerend ervaren.
Lees meer...
Met de lancering van de Berichtenbox app wordt het eenvoudig om post van de overheid op een mobiele telefoon of tablet te lezen. De Berichtenbox van MijnOverheid, een persoonlijke beveiligde postbus voor post van de overheid, kent momenteel al ruim 7,5 miljoen gebruikers. Met de Berichtenbox app wordt het digitaal ontvangen van post van de overheid makkelijker.
Lees meer...
Agenda
31 oktober 2018
 
5 november 2018
 
5 november 2018
 
6 november 2018
 
7 november 2018
 
7 november 2018
 
8 november 2018
 
8 november 2018
14 november 2018
 
15 november 2018
 
Colofon
Dit is een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u tips of nieuws voor de nieuwsbrief? Wij horen graag van u! Stuur een e-mail naar redactie@digitaleoverheid.nl Digitale Overheid is ook te volgen op Twitter: @digioverheid

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan hier af.

 
     

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresse erde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.