Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. {date}
Digitale Overheid - {date}
Hoe zorg je dat burgers uit een groot cultuuraanbod een keuze kunnen maken? De Stichting Cultuurkathedraal wil dit gaan doen door vraag en aanbod op cultuurgebied digitaal bij elkaar te brengen. De ‘cultuurconsument’ krijgt zelf regie op gegevens middels een app die helpt bij het maken van gepersonaliseerde keuzes uit het cultuuraanbod.
Lees meer...
Digitalisering en nieuwe technologie worden in een steeds hoger tempo onderdeel van bedrijfsprocessen en businessmodellen. Voor organisaties is het hierbij belangrijk om de cyberveiligheid in de gaten te houden.
Lees meer...
‘Kan het transparanter? Kan het toegankelijker? Kan het veiliger?’ Dat zijn wezenlijke vragen waarmee blockchaintechnologie de overheid confronteert', aldus staatssecretaris Knops bij de opening van het Gemeente.nu congres over Blockchain.
Lees meer...
Van 5 tot en met 8 april vond de Dutch Blockchain Hackathon 2018 plaats in Groningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) was één van de strategisch partners van het evenement.
Lees meer...
Samen met Geonovum, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster organiseert het Forum Standaardisatie op 26 april 2018 de startbijeenkomst voor het Kennisplatform API’s.
Lees meer...
Met de nieuwe release van eHerkenning kunnen ondernemers zich (naast het KvK-nummer) ook identificeren op basis van het RSIN-nummer. RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer’.
Lees meer...
Gebruik van gegevens is momenteel een ‘hot topic’. Verschillende publieke, private en maatschappelijke organisaties die op 12 april tijdens de eerste Meet-Up van het programma Regie op Gegevens (RoG) bij elkaar kwamen waren het dan ook roerend met elkaar eens.
Lees meer...
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf 19 april 2018 het startsein voor de StartupDelta Summit: het grootste innovatie evenement in Nederland. Met 2.000 deelnemers, 15 strategische sessies, 40 open sessies en 30 sprekers. De StartupDelta Summit werd afgesloten door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Per 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. In de BRO staan straks alle gegevens over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar. De implementatie van de BRO gebeurt tranchegewijs. Amsterdam heeft een belangrijke stap gezet in de eerste tranche: als eerste in Nederland zijn de ondergrondgegevens aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
Lees meer...
Als je in de financiële problemen zit en je bent eindelijk zover dat je om hulp hebt gevraagd, dan kan het soms nog weken duren voor al jouw financiële gegevens overzichtelijk in beeld zijn en het traject van ‘schuldhulpverlening’ kan worden opgestart. Zonde van de tijd vindt iedereen die met deze problematiek bezig is. Daarom wordt er gewerkt aan een app die dat overzicht wél in korte tijd kan genereren, dankzij het principe van ‘regie op gegevens’.
Lees meer...
Agenda
26 april 2018
 
8 mei 2018
 
15 mei 2018
 
16 mei 2018
 
25 mei 2018
 
29 mei 2018
 
29 mei 2018
 
7 juni 2018
 
27 juni 2018
 
10 oktober 2018
 
Colofon
Dit is een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u tips of nieuws voor de nieuwsbrief? Wij horen graag van u! Stuur een e-mail naar redactie@digitaleoverheid.nl Digitale Overheid is ook te volgen op Twitter: @digioverheid

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan hier af.

 
     

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresse erde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.