proclaimer

(Her)gebruik van informatie op deze website

ICTU streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Omdat de site o.a. documenten uit diverse bronnen aanbiedt, is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden deze beschikbaar zijn.

Om hierin te voorzien sluit digitaleoverheid.nl aan bij het Creative Commons initiatief: de informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons licentie BY-NC-SA 3.0, tenzij anders is vermeld. Digitaleoverheid.nl geeft daarmee invulling aan artikel 15b Auteurswet 1912, dat toeziet op overheidsinformatie. In het kader van dit artikel kan de gekozen Creative Commons licentie worden beschouwd als invulling van het voorbehoud, waarbij enkele rechten zijn voorbehouden.

Webrichtlijnen

Digitaleoverheid.nl voldoet aan de webrichtlijnen (Pdf, 236 Kb).

Webstandaarden

Op deze site vindt u eenĀ verklaring (Pdf, 119 Kb) hoe wij met digitaleoverheid.nl en onderliggende content management systeem en mailsysteem omgaan met de standaarden die op 6 mei 2015 op de lijst van het Forum Standaardisatie staan voor Pas Toe of Leg Uit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de website, of mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een email aan redactie@digitaleoverheid.nl.