proclaimer

(Her)gebruik van informatie op deze website

ICTU streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Omdat de site o.a. documenten uit diverse bronnen aanbiedt, is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden deze beschikbaar zijn.

Om hierin te voorzien sluit digitaleoverheid.nl aan bij het Creative Commons initiatief: de informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons licentie BY-NC-SA 3.0, tenzij anders is vermeld. Digitaleoverheid.nl geeft daarmee invulling aan artikel 15b Auteurswet 1912, dat toeziet op overheidsinformatie. In het kader van dit artikel kan de gekozen Creative Commons licentie worden beschouwd als invulling van het voorbehoud, waarbij enkele rechten zijn voorbehouden.

Het Creative Commons initiatief wordt in Nederland ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Onder de publieke organisaties die reeds gebruik maken van Creative Commons licenties bevinden zich publieke omroepen als de VPRO, het Zuid-Afrikaanse ministerie van Onderwijs, en het Braziliaanse ministerie van Cultuur.

Webrichtlijnen

Digitaleoverheid.nl voldoet aan de webrichtlijnen. De laatste toets is op 8 mei jl. uitgevoerd door Stichting Accessibility.

Heeft u vragen over de website, of mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een email aan redactie@digitaleoverheid.nl.