proclaimer

(Her)gebruik van informatie op deze website

ICTU streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt. Omdat de site o.a. documenten uit diverse bronnen aanbiedt, is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden deze beschikbaar zijn.

Om hierin te voorzien sluit digitaleoverheid.nl aan bij het Creative Commons initiatief: de informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons licentie BY-NC-SA 3.0, tenzij anders is vermeld. Digitaleoverheid.nl geeft daarmee invulling aan artikel 15b Auteurswet 1912, dat toeziet op overheidsinformatie. In het kader van dit artikel kan de gekozen Creative Commons licentie worden beschouwd als invulling van het voorbehoud, waarbij enkele rechten zijn voorbehouden.

Het Creative Commons initiatief wordt in Nederland ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Onder de publieke organisaties die reeds gebruik maken van Creative Commons licenties bevinden zich publieke omroepen als de VPRO, het Zuid-Afrikaanse ministerie van Onderwijs, en het Braziliaanse ministerie van Cultuur.

Webrichtlijnen:'Pas toe of leg uit'

Digitaleoverheid.nl is een voorzetting van e-overheid.nl. Weliswaar met een andere naam, kleur en URL maar voor een groot deel met dezelfde content, bestemd voor dezelfde doelgroep. Aan die content is onlangs (april 2015) informatie toegevoegd over het programma Digitaal 2017. De komende maanden zal de website nog verder worden uitgebreid.

e-overheid.nl heeft - vanzelfsprekend - altijd aan de webrichtlijnen voldaan. Stichting Accessibility heeft de site voor het laatst getoetst op 2 februari jl. en goed bevonden. Dit certificaat is echter niet meer geldig nu er zoveel is gewijzigd.

Er wordt daarom een nieuwe keuring uitgevoerd. Om efficiency-redenen gebeurt dat pas nádat de nog op stapel staande wijzigingen en aanvullingen zijn doorgevoerd. Wij gaan ervan uit dat dit géén gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van deze website. We baseren ons daarvoor op de resultaten uit het verleden, in de wetenschap dat we nog steeds gebruik maken van dezelfde 'techniek' en redactie. Mochten er echter tóch toegankelijkheidsproblemen zijn, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar redactie@digitaleoverheid.nl. We zullen uw melding dan direct oppakken.

Vragen?

Heeft u vragen over de website, of mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een email aan redactie@digitaleoverheid.nl.