Implementatie gemeenten

Implementatie gemeenten

Op de KING-website Waarstaatjegemeente is de informatie te vinden over de voortgang van de implementatie van de NUP-bouwstenen bij gemeenten.

Nieuws

 • Meer dan 70 gemeenten kunnen straks elektronische identiteiten (eID) van andere lidstaten accepteren om toegang te geven tot hun elektronische dienstverlening.

  26-08-2015
 • De jongste Compliancy Monitor van VNG/KING wijst uit dat gemeentelijke ICT onnodig kostbaar is door 'trage standaardisatie'.

  24-08-2015
 • Hergebruik van data kan de energiesector vele miljoenen euro’s besparen. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids), een project met als doel om een effectieve en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de informatiemodellen van de energiesector, de e-overheid en het geodomein te realiseren.

  24-08-2015
 • Overheidsorganisaties digitaliseren hun dienstverlening steeds verder. Burgers vragen daar ook om. Maar het digitaliseren van de dienstverlening maakt het niet per se goedkoper. Dat is alleen zo wanneer de dienstverlening gebruikersvriendelijk is ingericht en niet tot allerlei vervolgcontacten leidt. Het doen van gebruikers- en usabilityonderzoek is een harde voorwaarde om dat te bereiken. In het licht van Digitaal 2017 worden twee activiteiten georganiseerd.

  18-08-2015