Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Goed opgelost

Goed opgelost! is de naam van een verzameling goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector. In de publieke sector wordt hard gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. Met de voorbeelden kunt u inspiratie op doen om uw werk slimmer en beter te doen. Zodat u knelpunten oplost en efficiënter kunt werken. Dit bespaart tijd, kosten en draagt bij aan een compacte en slagvaardige overheid.

Nieuws

 • Meer dan 70 gemeenten kunnen straks elektronische identiteiten (eID) van andere lidstaten accepteren om toegang te geven tot hun elektronische dienstverlening.

  26-08-2015
 • De jongste Compliancy Monitor van VNG/KING wijst uit dat gemeentelijke ICT onnodig kostbaar is door 'trage standaardisatie'.

  24-08-2015
 • Hergebruik van data kan de energiesector vele miljoenen euro’s besparen. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids), een project met als doel om een effectieve en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de informatiemodellen van de energiesector, de e-overheid en het geodomein te realiseren.

  24-08-2015
 • Overheidsorganisaties digitaliseren hun dienstverlening steeds verder. Burgers vragen daar ook om. Maar het digitaliseren van de dienstverlening maakt het niet per se goedkoper. Dat is alleen zo wanneer de dienstverlening gebruikersvriendelijk is ingericht en niet tot allerlei vervolgcontacten leidt. Het doen van gebruikers- en usabilityonderzoek is een harde voorwaarde om dat te bereiken. In het licht van Digitaal 2017 worden twee activiteiten georganiseerd.

  18-08-2015