Regeldruk

Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen: zaken doen met de overheid kan tijd en geld kosten. Het kabinet wil de tijd en geld die burgers en bedrijven steken in hun contact met de overheid verminderen. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. Ook gaat het kabinet stimuleren dat, onder voorwaarden, regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Deze website informeert u over de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers.

Maatregelen met gevolgen voor regeldruk geeft een overzicht van alle kabinetsmaatregelen die gevolgen hebben voor de regeldruk van burgers.

Regeldruk van specifieke doelgroepen

De overheid heeft bij de vermindering van regeldruk speciale aandacht voor mensen die vanwege hun specifieke situatie veel contact hebben met de overheid. Sommige overheidsmaatregelen betekenen voor alle Nederlanders samen gemiddeld een vermindering van de regeldruk, maar tegelijkertijd voor een specifieke groep burgers een tóéname van de regeldruk. En niet alle burgers hebben last van dezelfde regels. Daarom houdt het kabinet bij wat de gevolgen zijn van overheidsmaatregelen voor 11 verschillende 'burgerprofielen', zoals uitkeringsgerechtigden, ouderen en gezinnen. In de publicatie is te zien hoeveel administratieve lasten de burgerprofielen hebben en wat de maatregelen van het kabinet Rutte betekenen voor die administratieve lasten. De achtergrond van de profielen (met de cijfers uit 2008) staat beschreven in de brochure Nederland Regelland.

Goed opgelost

Goed opgelost! is de naam van een verzameling goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector. In de publieke sector wordt hard gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. Met de voorbeelden kunt u inspiratie op doen om uw werk slimmer en beter te doen. Zodat u knelpunten oplost en efficiënter kunt werken. Dit bespaart tijd, kosten en draagt bij aan een compacte en slagvaardige overheid.

Nieuws

 • Minister Plasterk bezocht op maandag 20 april de gemeente Delft en kreeg een kijkje in de keuken van hun dienstverlening. Afsluitend lanceerde hij de WhatsApp-service van de gemeente met een compliment voor deze fraaie en gebruiksvriendelijke vorm van digitale dienstverlening.

  23-04-2015
 • Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur).

  16-04-2015
 • De website e-overheid.nl gaat verder als digitaleoverheid.nl. De vertrouwde informatie van e-overheid is verder uitgebouwd met informatie over de overheid die zijn dienstverlening meer en meer digitaal aanbiedt: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

  14-04-2015
 • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt al gebruik van enkele basisregistraties, maar vroeg zich af of de kansen van het totale stelsel van basisregistraties voldoende worden benut. ICTU en iNUP/cluster STOUT voerden een onderzoek uit, met als resultaat een in januari 2015 aangeboden advies. Dit advies biedt ook aanknopingspunten voor andere overheden die het gebruik van basisregistraties in samenhang willen vormgeven.

  14-04-2015