Voortgang en planning

i-pad

Hoe ver is de e-overheid inmiddels gevorderd? Hoe ver staat het met de realisatie en implementatie van de e-overheid bouwstenen?

Releasekalender e-overheid

Release-informatie over de producten en releases van de e-overheid bouwstenen vindt u in de Releasekalender e-overheid.

Implementatie gemeenten

Op de KING-website staat een kaart met informatie over de voortgang van de implementatie van de NUP-bouwstenen bij gemeenten.

Regeldruk

De voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers wordt duidelijk in het overzicht van kabinetsmaatregelen met gevolgen voor regeldruk voor burgers.

Archief Voortgangsinformatie

Stichting ICTU heeft de voortgang van de e-overheid met een aantal instrumenten gemonitord.

Nieuws