Voortgang en planning

i-pad

Hoe ver is de e-overheid inmiddels gevorderd? Hoe ver staat het met de realisatie en implementatie van de e-overheid bouwstenen?

Releasekalender e-overheid

Release-informatie over de producten en releases van de e-overheid bouwstenen vindt u in de Releasekalender e-overheid.

Implementatie gemeenten

Op de KING-website staat een kaart met informatie over de voortgang van de implementatie van de NUP-bouwstenen bij gemeenten.

Regeldruk

De voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers wordt duidelijk in het overzicht van kabinetsmaatregelen met gevolgen voor regeldruk voor burgers.

Archief Voortgangsinformatie

Stichting ICTU heeft de voortgang van de e-overheid met een aantal instrumenten gemonitord.

Nieuws

 • Overheidsorganisaties die op Digimelding zijn aangesloten, kunnen vanaf nu onjuiste gegevens terugmelden in de BAG en dit kenbaar maken aan de bronhouders.

  21-05-2015
 • Dinsdag 12 mei is de vernieuwde NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) gepresenteerd.

  19-05-2015
 • Het Servicepunt Basisregistraties heeft een handreiking terugmelden op het Handelsregister opgesteld.

  13-05-2015
 • Een goed voorbeeld van een leesbaar digitaal jaarverslag heeft Seniorweb.

  13-05-2015