Stelselvoorzieningen

Slim delen van gegevens met Stelselvoorzieningen

Door gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties slim met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Vier Stelselvoorzieningen ondersteunen de basisregistraties om hun product- en dienstenportfolio eenduidig te (gaan) ontsluiten naar de afnemers.

Het Stelsel van Basisregistraties onderscheidt de volgende Stelselvoorzieningen:

Digikoppeling

Een set standaarden voor digitaal berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digimelding

De generieke oplossing voor het melden van onjuistheden in basisregistraties op een uniforme manier.

Digilevering

Via Digilevering kunnen afnemers zich ‘abonneren’ op gebeurtenisberichten uit de basisregistraties. Digilevering verspreidt deze berichten op basis van abonnementen.

Stelselcatalogus

Online catalogus die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevens en berichten beschrijft.

Architectuurplaat stelselvoorzieningen

Gerelateerde informatie