Projecten

De Programmaraad Stelsel van Basisregistraties is een aantal projecten gestart voor de realisatie van het Stelsel van Basisregistraties.

De projectclusters zijn:

Nieuws