Aan gemeenten

Gemeenten krijgen financieel steun in de rug door een stimuleringsimpuls van € 104 miljoen via het Gemeentefonds.

Naast deze financiële ondersteuning heeft KING van BZK en VNG de opdracht gekregen te starten met de implementatie van het i-NUP bij gemeenten. Hiervoor heeft KING een algemeen ondersteuningsprogramma opgezet voor gemeenten: Operatie NUP.