Provincies

De provincies gaan door met de ontwikkeling van front-office producten voor burgers:

  • Het ordenen van de diverse transparantiecollecties. Deze bieden burgers digitale toegang tot wet- en regelgeving en bekendmakingen. Naast goede vindbaarheid van informatie, spannen de provincies zich ook in om de kwaliteit van de informatie te optimaliseren.
  • Het aansluiten op centrale overheidsloketten zoals MijnOverheid
  • Het inrichten van klantcontactcentra.
  • Het implementeren van de landelijke authenticatievoorzieningen als DigiD, DigiD Machtigen

Het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Dat doet het IPO door een informerende en richtinggevende rol te spelen in de voorbereiding van beleid dat voor provincies van belang is.

Het IPO zet de NUP-voorzieningen hoog op de agenda, zorgt ervoor dat iedereen begrijpt waar samen naartoe gewerkt wordt én hoe die samenwerking eruit ziet.

Best practices op sites van provincies

Nieuws