Provincies

De provincies gaan door met de ontwikkeling van front-office producten voor burgers:

 • Het ordenen van de diverse transparantiecollecties. Deze bieden burgers digitale toegang tot wet- en regelgeving en bekendmakingen. Naast goede vindbaarheid van informatie, spannen de provincies zich ook in om de kwaliteit van de informatie te optimaliseren.
 • Het aansluiten op centrale overheidsloketten zoals MijnOverheid
 • Het inrichten van klantcontactcentra.
 • Het implementeren van de landelijke authenticatievoorzieningen als DigiD, DigiD Machtigen

Het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Dat doet het IPO door een informerende en richtinggevende rol te spelen in de voorbereiding van beleid dat voor provincies van belang is.

Het IPO zet de NUP-voorzieningen hoog op de agenda, zorgt ervoor dat iedereen begrijpt waar samen naartoe gewerkt wordt én hoe die samenwerking eruit ziet.

Best practices op sites van provincies

Nieuws

 • Minister Plasterk bezocht op maandag 20 april de gemeente Delft en kreeg een kijkje in de keuken van hun dienstverlening. Afsluitend lanceerde hij de WhatsApp-service van de gemeente met een compliment voor deze fraaie en gebruiksvriendelijke vorm van digitale dienstverlening.

  23-04-2015
 • Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur).

  16-04-2015
 • De website e-overheid.nl gaat verder als digitaleoverheid.nl. De vertrouwde informatie van e-overheid is verder uitgebouwd met informatie over de overheid die zijn dienstverlening meer en meer digitaal aanbiedt: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

  14-04-2015
 • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt al gebruik van enkele basisregistraties, maar vroeg zich af of de kansen van het totale stelsel van basisregistraties voldoende worden benut. ICTU en iNUP/cluster STOUT voerden een onderzoek uit, met als resultaat een in januari 2015 aangeboden advies. Dit advies biedt ook aanknopingspunten voor andere overheden die het gebruik van basisregistraties in samenhang willen vormgeven.

  14-04-2015