Programmaraad e-Overheid voor Burgers

De programmaraad e-Overheid voor Burgers trad tot oktober 2013 op als opdrachtgever voor de front office en was verantwoordelijk voor de cyclus van ontwikkeling, beheer, implementatie en gebruik van de front office voorzieningen: het 14+netnummer, de contentcollectie van Antwoord, MijnOverheid, de webrichtlijnen en de samenwerkende catalogi. In de programmaraad waren de koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen), de Manifestgroep, (toekomstige) beheersorganisaties en de belanghebbende departementen vertegenwoordigd.

Sinds oktober 2013 is de Programmaraad niet meer actief in verband met de afronding van de voorzieningen en is de sturing op implementatie belegd bij de programmamanager i-NUP. Het vervullen van de platformrol en sturen op de ontwikkeling van de Frontoffice architectuur burgers is ondergebracht in programma Digitaal 2017.

Nieuws

 • Overheidsorganisaties die op Digimelding zijn aangesloten, kunnen vanaf nu onjuiste gegevens terugmelden in de BAG en dit kenbaar maken aan de bronhouders.

  21-05-2015
 • Dinsdag 12 mei is de vernieuwde NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) gepresenteerd.

  19-05-2015
 • Het Servicepunt Basisregistraties heeft een handreiking terugmelden op het Handelsregister opgesteld.

  13-05-2015
 • Een goed voorbeeld van een leesbaar digitaal jaarverslag heeft Seniorweb.

  13-05-2015