Programmaraad e-Overheid voor Burgers

De programmaraad e-Overheid voor Burgers trad tot oktober 2013 op als opdrachtgever voor de front office en was verantwoordelijk voor de cyclus van ontwikkeling, beheer, implementatie en gebruik van de front office voorzieningen: het 14+netnummer, de contentcollectie van Antwoord, MijnOverheid, de webrichtlijnen en de samenwerkende catalogi. In de programmaraad waren de koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen), de Manifestgroep, (toekomstige) beheersorganisaties en de belanghebbende departementen vertegenwoordigd.

Sinds oktober 2013 is de Programmaraad niet meer actief in verband met de afronding van de voorzieningen en is de sturing op implementatie belegd bij de programmamanager i-NUP. Het vervullen van de platformrol en sturen op de ontwikkeling van de Frontoffice architectuur burgers is ondergebracht in programma Digitaal 2017.

Nieuws

 • Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur).

  16-04-2015
 • De website e-overheid.nl gaat verder als digitaleoverheid.nl. De vertrouwde informatie van e-overheid is verder uitgebouwd met informatie over de overheid die zijn dienstverlening meer en meer digitaal aanbiedt: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

  14-04-2015
 • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt al gebruik van enkele basisregistraties, maar vroeg zich af of de kansen van het totale stelsel van basisregistraties voldoende worden benut. ICTU en iNUP/cluster STOUT voerden een onderzoek uit, met als resultaat een in januari 2015 aangeboden advies. Dit advies biedt ook aanknopingspunten voor andere overheden die het gebruik van basisregistraties in samenhang willen vormgeven.

  14-04-2015
 • De Europese Commissie heeft een samenwerkingsplatform gecreĆ«erd: Joinup.

  17-03-2015