Het loket voor burgers

vrouw bij loketEen beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als een belangrijke ingang tot de overheid. Daar werken alle overheden de komende jaren aan.

Dit doen overheden onder andere door het verruimen van de mogelijkheden tot online contact. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij steeds vaker digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Andere kanalen, zoals balie, telefoon en post, blijven bestaan en zijn ondersteunend.

Voorzieningen

Webrichtlijnen

Webrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Dit zorgt voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.

Bekijk de releasekalender van de Webrichtlijnen-producten.

Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi.

Bekijk de releasekalender van de Samenwerkende Catalogi-producten

MijnOverheid

In 2010 zijn de websites van MijnOverheid.nl en Overheid.nl samengevoegd. Hierdoor is een logische combinatie ontstaan van een algemeen en een persoonlijk domein, zoals ook banken, verzekeraars en webwinkels dat al hebben.

Bekijk de releasekalender van de MijnOverheid-producten.

Antwoord© 14+ netnummer

Antwoord© is het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning aan overheden. Doel is om sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie ook makkelijk vindbaar zijn.

Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente (KCC), waar hij terecht kan met al zijn vragen. Het KCC zorgt er vervolgens voor dat de beller bij de juiste medewerker terecht komt.

Bekijk de releasekalender van de 14+netnummer-producten.

BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen.

Bekijk de releasekalender van de BSN-producten.

DigiD machtigen

Is iemand zelf niet in staat een zaak met de overheid via internet te regelen? Of vindt hij of zij het makkelijker als iemand anders het doet? Met DigiD Machtigen kan de gemachtigde met zijn eigen persoonlijke DigiD zaken voor deze persoon regelen.

DigiD

DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD kunnen zij online de identiteit van burgers vaststellen. DigiD is in beheer bij Logius.

Bekijk de releasekalender van de DigiD-producten.

Nieuws