Domein-en Keten architectuur

Volgens de visie op dienstverlening zouden overheidsdiensten niet gebonden moeten zijn aan individuele overheidsorganisaties, maar aan de overheid als geheel. Domein- en ketendienst-architecturen hebben als invalshoek de dienst aan de burger en het bedrijf.

Uit de gezamenlijke verkenning naar de doorontwikkeling van NORA (medio 2011) is naar voren gekomen dat veel overheidsorganisaties zoeken naar handvatten om de dienstverlening te verbeteren door samenwerking met anderen. Welke onderlinge afspraken zijn nodig over die dienstverlening? Hoe ziet het gezamenlijke proces er uit? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? En welke (technische) standaarden moeten worden toegepast?

Als eerste handreiking wordt hier een overzicht gegeven van bestaande Domein- en Ketenarchitecturen, samen met enkele documenten over succesfactoren voor ketensamenwerking.

  • AORTA : Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg. Contactpersoon: Hedde van der Lugt,  06 29035612
  • CORA: woningCOrporaties Referentie Architectuur. Contactpersoon: NetwIT
  • KarWeI : Ketenarchitectuur Werk en Inkomen. Contactpersoon: Willem Kossen,  088 751 37 00
  • MARTHE : Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden. Contactpersoon: Peter Lustenhouwer
  • PURA: Publieke gezondheid Referentie Architectuur
  • ROSA : Referentiearchitectuur Sector Onderwijs. Contactpersoon: Bram Gaakeer
  • TARA: Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur. Contactpersoon: Ivo Zandhuis , 06 537 69 501
  • VeRa : Veiligheidsregios Referentie Architectuur. Contactpersonen: Bart den Dulken Sandra McEwan

Documenten met succesfactoren voor ketensamenwerking:

Heeft u meer voorbeelden van domein- of ketenarchitecturen? Laat het dan weten aan contactpersoon: Emile van der Maas