Gemeenten

In het verbeteren van de dienstverlening naar burgers en bedrijven spelen gemeenten een belangrijke rol.

Gemeenten sluiten aan op centrale overheidsloketten zoals MijnOverheid, eHerkenning, dienstenloket en Antwoord voor bedrijven. Ze geven door het gebruik van een website, die voldoet aan de webrichtlijnen, en een klantcontactcentrum sneller en begrijpelijker het juiste antwoord via verschillende kanalen. Bovendien is informatie makkelijker vindbaar.

Best practices op site van KING

Best practices op sites van gemeenten

Nieuws

 • Minister Plasterk bezocht op maandag 20 april de gemeente Delft en kreeg een kijkje in de keuken van hun dienstverlening. Afsluitend lanceerde hij de WhatsApp-service van de gemeente met een compliment voor deze fraaie en gebruiksvriendelijke vorm van digitale dienstverlening.

  23-04-2015
 • Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur).

  16-04-2015
 • De website e-overheid.nl gaat verder als digitaleoverheid.nl. De vertrouwde informatie van e-overheid is verder uitgebouwd met informatie over de overheid die zijn dienstverlening meer en meer digitaal aanbiedt: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

  14-04-2015
 • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt al gebruik van enkele basisregistraties, maar vroeg zich af of de kansen van het totale stelsel van basisregistraties voldoende worden benut. ICTU en iNUP/cluster STOUT voerden een onderzoek uit, met als resultaat een in januari 2015 aangeboden advies. Dit advies biedt ook aanknopingspunten voor andere overheden die het gebruik van basisregistraties in samenhang willen vormgeven.

  14-04-2015