Gemeenten

In het verbeteren van de dienstverlening naar burgers en bedrijven spelen gemeenten een belangrijke rol.

Gemeenten sluiten aan op centrale overheidsloketten zoals MijnOverheid, eHerkenning, dienstenloket en Antwoord voor bedrijven. Ze geven door het gebruik van een website, die voldoet aan de webrichtlijnen, en een klantcontactcentrum sneller en begrijpelijker het juiste antwoord via verschillende kanalen. Bovendien is informatie makkelijker vindbaar.

Best practices op site van KING

Best practices op sites van gemeenten

Nieuws