Digitale overheid: betrouwbaar, veilig, betaalbaar

 • Laarbeek werkt efficiënter dankzij sociale innovatie

  Laarbeek werkt efficiënter dankzij sociale innovatie

  • Meer inzicht in eigen processen.
  • Betere samenwerking tussen afdelingen.
  • Processen zijn efficiënter ingericht, waaronder bouwvergunningen:
   • Overzichtelijke aanlevering van informatie.
   • Praktische werkafspraken voor zowel BAG als WOZ.
  Lees verder
 • Partners Veiligheidsregio Kennemerland delen informatie

  Partners Veiligheidsregio Kennemerland delen informatie

  • Eenvoudig informatie delen binnen de veiligheidsketen
  • Informatie is makkelijk ‘vindbaar’
  • Eén gebruiksvriendelijke tool voor de veiligheidsregio
  • Sneller een compleet beeld van de veiligheidssituatie
  Lees verder
 • Betere brandweerzorg door inzicht in brandrisico’s

  Betere brandweerzorg door inzicht in brandrisico’s

  • Brandrisico's in Veiligheidsregio's in beeld
  • Betere verantwoording van brandweerzorgbeleid
  • Maakt gerichter sturen mogelijk
  Lees verder
 • Leiden plaatst grondgebied in BGT

  Leiden plaatst grondgebied in BGT

  • Ambtenaren kunnen ontwerpen op de nieuwste kaarten.
  • Betere kwaliteit van kaarten.
  Lees verder
 • Hoogeveen zet in op optimalisatie informatiehuishouding

  Hoogeveen zet in op optimalisatie informatiehuishouding

  • Gestructureerder en eenduidiger terugmeldproces
  • Actuelere informatie over statusmeldingen
  • Betere sturing op afhandeling terugmeldingen
  Lees verder
 • Rotterdam en Den Haag sluiten sneller aan op basisregistraties

  Rotterdam en Den Haag sluiten sneller aan op basisregistraties

  • Basisregistraties worden gemeentebreed ontsloten
  • Minder beheerkosten
  • Minder ontwikkelkosten, door hergebruik
  • Sneller en goedkoper aansluiten op basisregistraties
  • Gebruik van basisregistraties wordt eenvoudiger
  Lees verder
 • Droombeeld Woningbouwcorporatie gebruikt basisregistraties in keten met gemeente

  Woningbouwcorporatie gebruikt basisregistraties in keten met gemeente

  • Ymere en ketenpartners gebruiken uniforme definities
  • Minder discussie tussen corporatie en gemeente
  • Verbetering adressendeel van het woningbezit
  • Verbetering kwaliteit van de BAG
  Lees verder
 • Droombeeld Deurwaarders via app toegang tot basisregistraties

  Deurwaarders via app toegang tot basisregistraties

  • Via app directe verbinding met basisregistraties.
  • Snel raadplegen en terugmelden.
  • Minder kosten door slimmer delen van informatie.
  Lees verder
 • Digitale Bereikbaarheidskaart voorziet brandweer van informatie

  Digitale Bereikbaarheidskaart voorziet brandweer van informatie

  • Betrouwbare informatie per adres, ook buiten de regio
  • Snellere verwerkingstijd van bereikbaarheidskaarten
  • Bij aankomst kan er snel gehandeld worden
  • De gegevens zijn makkelijk te delen
  Lees verder
 • Alerteringssysteem Moerdijk maakt effectievere rampenbestrijding mogelijk

  Alerteringssysteem Moerdijk maakt effectievere rampenbestrijding mogelijk

  • Effectievere rampenbestrijding mogelijk
  • Crisis- en calamiteiteninformatie sneller verspreid
  • Koppeling administratieve en geografische data
  • Hogere zelfredzaamheid medewerkers
  Lees verder
 • Online dienstverlening in Best blijvend gewaarborgd

  Online dienstverlening in Best blijvend gewaarborgd

  • Inwoner van gemeente staat centraal
  • Optimale toegankelijkheid (website voldoet aan webrichtlijnen)
  • Toptakenbenadering
  • Informatie op de site is goed vindbaar
  • Professioneel beheer
  • Gewaarborgde kwaliteit door redactiewijzer
  Lees verder
 • Nieuwe site Vianen: meer afspraken en aanvragen

  Nieuwe site Vianen: meer afspraken en aanvragen

  • Overzichtelijke, beheersbare site (160 i.p.v. 300 pagina's)
  • Opvallende buttons om taak uit te voeren
  • Status volgen via de persoonlijke pagina
  • Actueel: gemeente kan zelf toptaken wijzigen
  • Integratie van content uit verschillende bronnen
  • Gebruiksvriendelijke website met strakke, verzorgde uitstraling
  • Zonder menustructuur, maar met functionele A-Z index.
  Lees verder
 • Mobiel Wmo-loket in Molenwaard

  Mobiel Wmo-loket in Molenwaard

  • De gemeente staat dichterbij burgers door het persoonlijke gesprek.
  • De gemeente krijgt ook inzicht in andere sociale thema’s zoals schuldenproblematiek.
  • Kortere lijnen tussen gemeente en maatschappelijke organisaties en efficiëntere werkwijze.
  • Dalende uitgaven van het Wmo-budget.
  Lees verder
 • Verhalen van ondernemers verbeteren dienstverlening Amsterdam

  Verhalen van ondernemers verbeteren dienstverlening Amsterdam

  • Betere dienstverlening door originele aanpak onderzoek
  • Betrokkenheid werkvloer
  Lees verder
 • Centrale aansluiting van provincies op basisregistraties

  Centrale aansluiting van provincies op basisregistraties

  • Eén aansluiting op 7 basisregistraties.
  • Gebruiksklaar voor andere provincies.
  • Besparingen op ontwikkeling en beheer.
  Lees verder
 • Westland stroomlijnt inschrijving arbeidsmigranten

  Westland stroomlijnt inschrijving arbeidsmigranten

  • Contacttijd aan de balie is fors teruggebracht
  • Jaarlijkse in- en uitschrijving van 3.000 migranten
  • Informatie over rechten en plichten in Nederland
  Lees verder
 • Urker Klantmodel geconcretiseerd met belastingloket KCC

  Urker Klantmodel geconcretiseerd met belastingloket KCC

  • Burgers en ondernemers doen digitaal belastingaangifte
  • Mijn Urk biedt alle relevante informatie
  • DigiD geeft toegang tot gecontroleerde basisgegevens
  • Minder belastingvragen bij het KCC
  • Meer tijd voor vakspecifieke vragen
  • Betere regulering piekdrukte
  • Beter betaalgedrag
  Lees verder
 • Digitale gemeentelijke belastingaanslag in Twente

  Digitale gemeentelijke belastingaanslag in Twente

  • Eén Berichtenbox voor alle overheidsberichten
  • Contactgegevens en communicatievoorkeuren op één plek
  • Hogere betrouwbaarheid dan papieren post
  • Minder print-, porto- en transactiekosten
  Lees verder
 • Veilig communiceren met ondernemers

  Veilig communiceren met ondernemers

  • Bescherming van privacygevoelige gegevens
  • 4 dagen sneller dan gewone post
  • Overzichtelijk: alle correspondentie op één plek
  • Besparen op papier en post
  Lees verder
 • Veere: 90% aanvragen leerlingenvervoer digitaal met DigiD

  Veere: 90% aanvragen leerlingenvervoer digitaal met DigiD

  • Goede ervaring met stapsgewijs ontwikkelen
  • 2011-2012: 102 aanvragen: 35 met DigiD
  • 2012- 2013: 112 aanvragen: 65 met DigiD
  • 2013-2014: 118 aanvragen: 63 met DigiD
  • 2014-2015: 95 aanvragen: 85 met DigiD
  • 2015-2016: 87 aanvragen: 86 met DigiD
  Lees verder
 • Delft: digitaal verhuizen kost minder tijd

  Delft: digitaal verhuizen kost minder tijd

  • Klanten kunnen via DigiD wijzigingen doorgeven
  • De balietijd is gehalveerd
  • Klanten besparen 70-80% tijd
  • Tijdswinst bij vrijwel alle 170.000 transacties
  Lees verder
 • Zoetermeer gebruikt NUP voor dienstverlening

  Zoetermeer gebruikt NUP voor dienstverlening

  • 24/7 bereikbaar.
  • Minder baliebezoek.
  • Forse besparing op aanvragen GBA-uittreksel.
  • Kwalitatief betere en snellere dienstverlening.
  Lees verder
 • Digitale parkeeraanvraag Vlaardingen leidt tot gebruikersgemak

  Digitale parkeeraanvraag Vlaardingen leidt tot gebruikersgemak

  • Administratieve lastenverlichting
  • Kortere doorlooptijd
  • Gebruikersgemak voor burgers
  • Efficiency
  • Kostenbesparing
  Lees verder
 • Zoetermeer implementeert eHerkenning met 5 andere gemeenten

  Zoetermeer implementeert eHerkenning met 5 andere gemeenten

  • Eén functioneel ontwerp voor vijf gemeenten.
  • Generieke functionaliteiten.
  • Kennis delen en ervaringen uitwisselen.
  • Ontwikkelkosten gezamenlijk gedragen.
  Lees verder
 • Zelfbedieningsbalies in Haarlemse publiekshal

  Zelfbedieningsbalies in Haarlemse publiekshal

  • Burgers worden efficiënt geholpen
  • Zelfbedieningsbalie en webwinkel versterken elkaar
  • Direct producten afnemen uit de zelfbedieningsbalie
  • Kostenbesparing op fysieke balies en backoffice
  Lees verder
 • Bussum gebruikt luchtfoto’s voor energiebesparingen

  Bussum gebruikt luchtfoto’s voor energiebesparingen

  • Inzicht voor bewoners in warmteverlies.
  • Bewustwording van belang energiebesparingsmaatregelen.
  • Betere isolatie van huizen.
  Lees verder
 • Zaanstad: Factlab helpt bij aanpak zorg

  Zaanstad: Factlab helpt bij aanpak zorg

  • Beter inzicht in gebruik sociale voorzieningen
  • Zaanstad is goed ingespeeld op decentralisaties
  • Beter inzicht in de wijkproblematiek
  Lees verder
 • Landelijke applicatie versnelt rampencoördinatie

  Landelijke applicatie versnelt rampencoördinatie

  • GHOR4all versnelt de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
  • Adressen hoeven niet meer zelf per regio bijgehouden te worden.
  • Niet-zelfredzame mensen en zorgaanbieders zijn makkelijk te lokaliseren op een (land)kaart.
  Lees verder
 • Efficiënte aanpak wanbetalers dankzij Suwinet-Inlezen

  Efficiënte aanpak wanbetalers dankzij Suwinet-Inlezen

  • Minder handmatige verwerking.
  • Gebruik van actuele informatie.
  • Belasting systeemcapacitieit buiten werkuren.
  Lees verder

Laarbeek werkt efficiënter dankzij sociale innovatie

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Laarbeek
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-03-03

De gemeente Laarbeek heeft met behulp van sociale innovatie de BAG- en WOZ-processen efficiënter ingericht. Zo kan er efficiënter en meer in samenhang worden gewerkt.

Wat is de aanleiding?

Met de komst van het stelsel van basisregistraties is de afstemming van de binnengemeentelijke informatiehuishouding veel  belangrijker geworden. Alle gegevens  in de afzonderlijke basisregistraties hebben een relatie met elkaar. Gegevens moeten op elkaar afgestemd zijn dan wel gebruikt worden binnen andere registraties. In het kader van deze ontwikkeling ontstond ook de behoefte om deze afstemming in de processen terug te laten komen. Omdat het inrichten van deze processen niet alleen over de processen gaat maar juist over de mensen die in deze processen moeten samenwerken, was sociale innovatie het sleutelwoord.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Eind 2011 heeft de gemeente Laarbeek zich ingeschreven voor een subsidie van de Europese Unie voor sociale innovatie. Na het goedkeuren van de aanvraag is de gemeente met een werkgroep aan de slag gegaan. Binnen de werkgroep waren de disciplines BAG, WOZ, WABO en Handhaving vertegenwoordigd. Het project is opgezet in 4 fases: inzicht, diagnose, advies en implementatie. In eerste instantie zijn de diverse afdelingen rondom de tafel gegaan en heeft men inzicht gegeven in de werkzaamheden. Door het inzicht in elkaars werk ontstond al snel een beeld dat bepaalde stappen in het proces efficiënter en beter geregeld konden worden. De werkgroep heeft vervolgens samen alle processen die van belang waren met een ‘lean bril’ onder de loep genomen. Door samen te werken aan het ideale proces is een proces ontstaan dat door iedere afdeling wordt onderschreven en begrepen. Samen is de nieuwe werkwijze afgestemd. Het begin van een nieuwe intensieve samenwerking ten behoeve van een betere gegevensstroom en kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Meer inzicht in eigen processen.
 • Betere samenwerking tussen afdelingen.
 • Processen zijn efficiënter ingericht, waaronder bouwvergunningen:
  • Overzichtelijke aanlevering van informatie.
  • Praktische werkafspraken voor zowel BAG als WOZ.

Partners Veiligheidsregio Kennemerland delen informatie

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Veiligheidsregio Kennemerland
 • Sector:

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Rob Peters
 • Functie: CIO Veiligheidsregio Kennemerland
 • E-mail: RPeters@vrk.nl
 • Tel.: -

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-03-16

De Veiligheidsregio Kennemerland wordt nog veiliger. Want alle partners – van politie en brandweer tot aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) – delen slim hun informatie.

Wat is de aanleiding?

In een veiligheidsregio werken veel partners samen aan de veiligheid in die regio. Dat brengt enorm veel papierwerk met zich mee: inspectierapporten, notities, vergunningen, evaluaties et cetera. Terugvinden van deze documenten is vaak een probleem. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ontwikkelde een tool waarmee informatie kan worden verzameld, gevonden én regiobreed gedeeld.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De tool is een digitale kaart die is gekoppeld aan de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Elk document – van inspectierapport tot vergunning - wordt straks ‘gehangen’ aan een of meer BAG-objecten. De kaart is opgebouwd uit zo'n 80 verschillende kaartlagen. Onder meer de webservices van PDOK, maar ook regionale bereikbaarheids- en risicokaarten.

Wie een kaartlaag bekijkt, ziet bij ieder BAG-object  - bijvoorbeeld  een school, gymzaal of huisartsenpost -  alle bijbehorende documenten, gepresenteerd als icoontjes. Zo wordt in één oogopslag duidelijk welke informatie de regio over een object beschikbaar heeft.

Gebruikers kunnen de verschillende kaartlagen zelf aan- of uitzetten. En ook documenten 'uploaden', of nieuwe kaartlagen aanmaken. Een kaartlaag met alle huisartsenposten in een wijk, bijvoorbeeld. Of met de mogelijke besmettingsbronnen bij een epidemie.

De partners binnen de VRK beheren en onderhouden hun eigen gegevens, en delen die via de digitale kaart met anderen. De kaart wordt tevens gesynchroniseerd met crisissystemen. Zo ontstaat altijd snel een compleet en actueel beeld van een veiligheidssituatie. Zonder al te veel zoekwerk.

Rob Peters, CIO van de VRK: 'Eenvoudig informatie delen, via één tool die voor iedereen toegankelijk is. Dat is ons gelukt, dankzij de combinatie BAG plus digitale kaart.'

Wat heeft het opgeleverd?

 • Eenvoudig informatie delen binnen de veiligheidsketen
 • Informatie is makkelijk ‘vindbaar’
 • Eén gebruiksvriendelijke tool voor de veiligheidsregio
 • Sneller een compleet beeld van de veiligheidssituatie

Betere brandweerzorg door inzicht in brandrisico’s

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Brandweerkorps Amsterdam-Amstelland
 • Sector:

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-03-16

Brandweerkorps Amsterdam-Amstelland ontwikkelde digitale ‘brandrisicoprofielen’ voor betere brandweerzorg. Slimme tools die onder meer putten uit de basisregistraties.

Wat is de aanleiding?

De 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om risicoprofielen op te stellen. De brandweer is daarbij verantwoordelijk voor de brandrisicoprofielen.  Met deze profielen kan de brandweer de juiste accenten leggen, zo wordt de brandweer beter. Het korps Amsterdam-Amstelland besloot daarom deze brandrisicoprofielen digitaal beschikbaar te maken voor de hele organisatie. En ontwikkelde een slimme managementtool voor verantwoording én beleidsontwikkeling.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De profielen bestaan uit risicocijfers. Voor ieder gebouw, iedere weg, spoorweg en waterweg in de regio Amsterdam-Amstelland  is een risicocijfer vastgesteld. Dat cijfer werd bepaald op basis van twee factoren: de kans op brand, en het effect ervan. Bij dat laatste gaat het om het aantal mogelijke slachtoffers, maar ook de milieu-, cultuur- en vermogensschade.

De gegevens worden ontsloten door QlikView. Dit dashboard bevat een kaart van een wijk  of een buurt. En de bijbehorende risicocijfers, waarmee allerlei analyses kunnen worden uitgevoerd. Vanaf maart 2013 gebruiken managers van het korps de brandrisicoprofielen.

De brandrisicoprofielen linken onder meer met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De gekoppelde data worden verrijkt met eigen brandweergegevens, zoals de incidenten. Zo ontstaat een fijnmazig beeld van de brandrisico’s in de regio.

Barry van ’t Padje, senior adviseur bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland: ‘Deze tool levert een rijkdom aan informatie. Ik verwacht dat andere korpsen hiermee ook hun voordeel kunnen doen. We delen deze oplossing in de toekomst dan ook graag.’

Wat heeft het opgeleverd?

 • Brandrisico's in Veiligheidsregio's in beeld
 • Betere verantwoording van brandweerzorgbeleid
 • Maakt gerichter sturen mogelijk

Leiden plaatst grondgebied in BGT

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Leiden
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd:

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale en uniforme kaart van Nederland, met een hoog detailniveau. Als een van de eerste gemeenten heeft Leiden haar hele grondgebied in de BGT geplaatst.

Wat is de aanleiding?

Vanaf 2017 zijn overheden verplicht om gebruik te maken van de BGT. Als alle overheden deze kaart gebruiken, beschikken ze allemaal over eenduidige basisgegevens, die onder meer te gebruiken zijn als onderlegger voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling of het presenteren van stadsvernieuwingsplannen.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

‘Bij de implementatie van de BGT hebben we “geshopt” bij een aantal collega-gemeenten’, vertelt Walter Wiekhart van de gemeente Leiden. ‘Van de gemeente Almere hebben we het principe overgenomen dat de kaart leidend is en de administratie van de afdeling Stedelijk Beheer één op één met de kaart is verbonden. Van Dronten hebben we de assemblageprotocollen overgenomen en bij de gemeente Valkenswaard konden we de pragmatische koppeling tussen de BGT en Beheer Openbare Ruimte (BOR) ophalen.’

Bij het opzetten van de integrale BGT vervangt Leiden alle bestaande beheerkaarten van Stedelijk Beheer en de beheerkaart van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waarbij de verschillende domeinen binnen de gemeente Leiden voor hun bedrijfsvoering individueel worden ondersteund.

Sinds kort is de BGT in Leiden echt operationeel. ‘Wekelijks worden nieuwe ondergronden klaar gezet, zodat collega’s kunnen ontwerpen op de nieuwste kaart. Stedelijk Beheer kan haar (geometrische) mutaties aanleveren. Deze worden binnen twee weken getoetst, eventueel opnieuw landmeetkundig ingewonnen, en verwerkt. Omdat de verschillende domeinen elkaar raken en/of versterken zijn de landmeetkundige mutaties bijna altijd relevant voor meerdere domeinen.’

Wat heeft het opgeleverd?

 • Ambtenaren kunnen ontwerpen op de nieuwste kaarten.
 • Betere kwaliteit van kaarten.

Hoogeveen zet in op optimalisatie informatiehuishouding

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Hoogeveen
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-02-26

In het streven naar administratieve lastenverlichting en verbetering van de dienstverlening, is een efficiënte informatiehuishouding essentieel. De gemeente Hoogeveen heeft hiertoe ingezet op centralisatie van het terugmeldproces.

Wat is de aanleiding?

Door al bekende gegevens met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren. In dat kader is de overheid bezig met het opzetten van het Stelsel van Basisregistraties, waarbij de dertien basisregistraties zoveel mogelijk worden gekoppeld. Om optimaal te profiteren van de basisregistraties is het van groot belang dat de administratieve werkelijkheid in de bronregistratie zoveel mogelijk gelijk is aan de feitelijke werkelijkheid.

Het melden van afwijkingen met betrekking tot de basisregistraties kan veel tijd vergen als een medewerker niet de weg weet te vinden in de wereld van terugmeldingen, bronregistraties, landelijke voorzieningen en terugmeldvoorzieningen. Door het terugmelden centraal in de (gemeente-)organisatie in te richten, worden de medewerkers binnen de primaire processen zo min mogelijk belast met werkzaamheden die buiten hun eigen specialisatie liggen.

Ook voor het gebruik van informatie is het van belang te weten met welke kwaliteit, volledigheid en actualiteit de informatie binnen de gemeentelijke processen beschikbaar zijn. Dus een centrale terugmeldvoorziening ligt in het verlengde van de centrale advisering/sturing op het (verplichte) gebruik van basisinformatie.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Het terugmelden is één van de basisprincipes van het Stelsel van Basisregistraties. Als er twijfel ontstaat over de juistheid van een authentiek gegeven, heeft de gebruiker de plicht dit te melden aan de bronhouder. Het Stelsel laat vrij op welke manier dit wordt gedaan. Met het invoeren van het verplicht gebruik van de authentieke persoonsgegevens is het terugmelden vaak decentraal ingericht: de medewerker die de afwijking constateert, meldt dit rechtstreeks aan de (interne of externe) bronhouder. Al dan niet met een voorziening ertussen. Centraal terugmelden werkt meer gestructureerd en eenduidiger: er is één functionaris in de organisatie die de constateringen verzamelt, de eventuele gerede twijfel vaststelt en daar waar nodig de melding doorzet naar de relevante bron. Binnen de gemeente Hoogeveen wordt deze functionaris de terugmeldbeheerder genoemd.

Doordat de gemeente Hoogeveen het terugmelden centraal heeft belegd, is ook de mogelijkheid ontstaan om centraal te monitoren en te sturen op het afhandelen van de terugmeldingen. Daarnaast heeft het de gemeente inzicht gegeven in de kwaliteit en het gebruik van de bronbestanden.

Samen met Sjoukje Haitjema van M&I Partners heeft Hoogeveen de centrale terugmeldvoorziening vormgegeven. Technisch wordt de terugmeldvoorziening ondersteund door een relatief eenvoudige webapplicatie. De impact op de organisatie is beperkt. Direct betrokkenen waren snel overtuigd van het gemak van één meldpunt. Voor de hele organisatie geldt dat het terugmelden ‘nieuw’ is. Met name de incidentele gebruiker van informatie is zich er niet altijd van bewust dat bij twijfel van de juistheid van informatie dit gemeld moet worden. Dit blijft aandacht vragen.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Gestructureerder en eenduidiger terugmeldproces
 • Actuelere informatie over statusmeldingen
 • Betere sturing op afhandeling terugmeldingen

Rotterdam en Den Haag sluiten sneller aan op basisregistraties

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Rotterdam
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Patrick Koek
 • Functie: Bestuurder coöperatie BIRGIT
 • E-mail: pe.koek@rotterdam.nl
 • Tel.: 010–2673311

Laatst gewijzigd: 2015-04-13

Rotterdam ontwikkelde een slim systeem voor aansluiting op de basisregistraties, waarna Den Haag het overnam. Gezamenlijk werken ze aan de doorontwikkeling.

Wat is de aanleiding?

Met dertien landelijke basisregistraties waar gemeenten met applicaties op aansluiten, ontstond de behoefte aan een efficiënter gebruik van gegevens. Rotterdam wilde 'spaghetti' van aansluitingen op de basisregistraties voorkomen. Daarom koos Rotterdam voor aansluiten via één centraal punt. Ook koos de gemeente voor het delen van haar oplossing met andere gemeenten. Op deze manier kan Rotterdam profiteren van doorontwikkeling samen met anderen. Dat is precies wat er nu gebeurt: Den Haag nam het systeem over en ook Utrecht overweegt de oplossing. Door samen te werken kan het systeem doorontwikkelen.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Rotterdam bouwde het ‘hart’ van het systeem: een gegevensmagazijn waaraan de basisregistraties worden gekoppeld en software voor gegevensuitwisseling. Door het gebruik van het standaard uitwisselingsformaat (StUF) kunnen applicaties eenvoudig en tegen lage kosten op het systeem worden aangesloten. Op dit moment heeft Rotterdam ruim twintig applicaties aangesloten op het nieuwe systeem.

De Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) worden met dit systeem ontsloten. De komende jaren volgt de aansluiting op de overige basisregistraties. Zo worden de kadastrale gegevens opgenomen. Ook maakt Rotterdam gebruik van de Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening (BLT) die door het Rijk beschikbaar wordt gesteld.

De oplossing is met name interessant voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. In 2013 voerde Den Haag het stelselbeheersysteem in het gegevensmagazijn en de software voor gegevensuitwisseling. De geschatte besparing op ontwikkelkosten door dit hergebruik: zo'n drie miljoen euro.

Rotterdam en Den Haag hebben hun samenwerking eind 2014 officieel vormgegeven in coöperatie BIRGIT. BIRGIT staat voor Beter In Regie Op Gemeentelijke IT. Op termijn sluiten meer grote gemeenten aan. Utrecht is naar alle waarschijnlijkheid de derde deelnemer.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Basisregistraties worden gemeentebreed ontsloten
 • Minder beheerkosten
 • Minder ontwikkelkosten, door hergebruik
 • Sneller en goedkoper aansluiten op basisregistraties
 • Gebruik van basisregistraties wordt eenvoudiger

Droombeeld: Woningbouwcorporatie gebruikt basisregistraties in keten met gemeente

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Ymere
 • Sector:

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Wilfred Pollack
 • Functie: Projectleider informatisering
 • E-mail: w.pollack@ymere.nl
 • Tel.: 020-5551620

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2015-04-21

Woningbouwcorporatie Ymere gebruikt de basisregistraties en specifiek de BAG om de uitwisseling van gegevens met ketenpartners zoals gemeenten en de Belastingdienst te vergemakkelijken.

Wat is de aanleiding?

Ymere heeft convenanten met Amsterdam en andere gemeenten op verschillende gebieden: illegale bewoning, het WOZ-proces, woonruimteverdeling. Daarvoor worden gegevens uitgewisseld. Ook met bijvoorbeeld de Belastingdienst worden gegevens uitgewisseld voor de inkomenstoets om scheefwonen tegen te gaan en voor de huurtoeslag, die voor een deel van de huurders via Ymere verloopt en in mindering wordt gebracht op de te betalen huur. Voor uitvoering en controle van afspraken worden regelmatig gegevens uitgewisseld.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Ymere gebruikt de basisregistraties en specifiek de BAG om deze processen efficiënter en uniformer in te richten. Doordat de ketenpartners gebruikmaken van dezelfde gegevensbron, is voor alle partijen duidelijk over welke objecten het gaat. Dit helpt bij het jaarlijks terugkomende WOZ-proces tussen gemeente en corporatie. Beide partijen weten over welke objecten het gaat en een deel van de BAG-gegevens is van belang voor de taxaties van het vastgoed (bijvoorbeeld gebruiksoppervlakte en bouwjaar). Doordat beide partijen dezelfde gegevens gebruiken ontstaat hier waarschijnlijk geen discussie meer over.

Ymere heeft in 2012/2013 een proefproject uitgevoerd om de BAG-id's toe te voegen aan de eigen SAP-administratie. Begin 2015 worden alle BAG-id's toegevoegd aan de basisadministratie van de woningcorporatie.

Door de adressen uit de BAG te gebruiken om het adressendeel van het woningbezit kwalitatief te verbeteren, heeft Ymere voor de inkomenstoets bij de Belastingdienst een hoog responspercentage behaald. In de toekomst zal de Belastingdienst voor de inkomenstoets BAG-id’s accepteren. Manager Informatisering bij Ymere, Arjan van Dijk: "Eerst krijgen alle adressen in onze basisadministratie een BAG-code. Objectgegevens – vierkante meters, soort object, adresnaam - halen we dan rechtstreeks uit de BAG. Die BAG-code is  de ‘sleutel’ tot andere basisregistraties, bijvoorbeeld de Basisregistratie Onroerende Zaken met WOZ-gegevens. En de Basisregistratie Kadaster, voor tekeningen en andere kadastrale gegevens. De aansluiting betekent niet alleen dat onze afdelingen straks werken met uniforme gegevens, maar ook dat er unieke en betrouwbare identificatie mogelijk is van ons bezit. Het hele gemeentelijke proces van heffen en innen van de  onroerendezaakbelasting wordt daarmee beter, sneller en inzichtelijker."

Wat heeft het opgeleverd?

 • Ymere en ketenpartners gebruiken uniforme definities
 • Minder discussie tussen corporatie en gemeente
 • Verbetering adressendeel van het woningbezit
 • Verbetering kwaliteit van de BAG

Droombeeld: Deurwaarders via app toegang tot basisregistraties

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Stchting Netwerk GerechtsDeurwaarders
 • Sector:

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Merijn Windemuller
 • Functie: -
 • E-mail: mail@sng.nl
 • Tel.: -

Laatst gewijzigd: 2014-04-15

Deurwaarders kunnen straks overal de basisregistraties raadplegen, en direct terugmelden via een speciale app op hun mobiele telefoon of tablet.

Wat is de aanleiding?

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) initieert en faciliteert elektronische informatie-uitwisseling van haar deelnemers. Bijvoorbeeld met services op de speciale SNG-webportal. Maar omdat deurwaarders veel op pad zijn, wil SNG ook mobiele ondersteuning bieden. Zo ontstond het idee van een app voor tablet en mobiele telefoon.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

SNG ontwikkelt een app waarmee deurwaarders ‘on the road’ gegevens kunnen opvragen en terugmeldingen kunnen doen. De app sluit onder meer aan op de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Basisregistratie Voertuigen (BRV) en gaat werken met Digimelding.

Terugmelden via de app gaat op een gebruiksvriendelijke manier. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld eenvoudig aanvinken 'Dit pand staat leeg'. SNG zorgt er vervolgens voor dat de terugmelding wordt vertaald naar het vereiste formaat, zodat de gemeente de terugmelding kan verwerken. De melder ontvangt via de app een automatische status update.

Ook voor de bronhouder levert de app veel voordelen op. Zo kan de deurwaarder met zijn terugmelding een bijlage meesturen: een foto bijvoorbeeld, of een ander bewijsstuk. En de bronhouder kan via de app chatten met de melder over zijn terugmelding. Dat maakt het controleren van een terugmelding eenvoudiger, wat kan leiden tot flinke besparingen.

SNG ontwikkelde eerst een testversie van de app, om de technische en beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken. Zodra Digimelding 2.0 beschikbaar is, neemt SNG de app in productie. Naar aanleiding van het bericht op Goed Opgelost! hebben inmiddels vijf gemeenten en diverse bedrijven interesse getoond.

Merijn Windemuller van SNG: 'Om de basisregistraties up-to-date te houden, moeten afnemers en bronhouders elkaar zo goed mogelijk informeren. Maak gebruik van elkaars intelligentie en ervaring, zoals in een community. Onze app draagt daar hopelijk aan bij!'

Wat heeft het opgeleverd?

 • Via app directe verbinding met basisregistraties.
 • Snel raadplegen en terugmelden.
 • Minder kosten door slimmer delen van informatie.

Digitale Bereikbaarheidskaart voorziet brandweer van informatie

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Brandweer
 • Sector: Veiligheid

Contactgegevens

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2013-01-16

Op weg naar een melding krijgt de brandweer snel betrouwbare informatie over de brand dankzij de Digitale Bereikbaarheidskaart, die tevens gekoppeld is aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Wat is de aanleiding?

In geval van brand heeft de bevelvoerder van de brandweer onderweg al gedetailleerde locatiegegevens nodig. Hoeveel verdiepingen zijn er, is het een bedrijf of woning, waar zitten de brandkranen, zijn er gevaarlijke stoffen? Vroeger kwamen die gegevens van verschillende papieren plattegronden. Elk korps maakte en beheerde zijn eigen kaarten. Dat zorgde voor veel werk. En de gegevens waren nooit echt actueel en lastig te delen.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

'De korpsmedewerkers die de kaarten maken en verspreiden – de “koude organisatie” zoals wij ze noemen – wilden een goedkoper en efficiënter proces', legt Guus Zijlstra uit. Zijlstra is programmacoördinator bij Brandweer Nederland – het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen in Nederland. 'Ze wilden gegevens makkelijker kunnen verzamelen, wijzigen, beheren en delen. En ook belangrijk: beter gebruikmaken van al beschikbare gegevens. Daarnaast had de “warme organisatie” – de brandweermannen – behoefte aan specifieke informatie in de wagen. Vanuit die twee perspectieven ontwikkelden de korpsen gezamenlijk de DBK. Zie het niet als één centraal systeem, maar als nieuw proces van gegevens verzamelen, gebruiken en delen.' De DBK faciliteert dat proces en elk korps gebruikt de kaart op zijn eigen manier, met de hardware en – gestandaardiseerde - software van hun keuze.

De DBK is een Geografisch Informatiesysteem (GIS-systeem). Dat is een informatiesysteem voor het verzamelen, opslaan en weergeven van ruimtelijke gegevens (kaartlagen). Op je scherm of laptop (of zelfs tablet) kun je verschillende gegevens opvragen en de kaarten 'over elkaar heen leggen'. Zodat van een locatie in één oogopslag duidelijk is waar de brandkranen zijn, waar de opstelplaats is voor de wagen, om hoeveel bewoners het gaat, etc.

De DBK sluit onder meer aan op de BAG. Later wil de brandweer met DBK aansluiten op andere basisregistraties, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

In de toekomst wil de brandweer meer informatie ontsluiten voor incidentbestrijding, zoals duikkaarten en aanvalsplannen. Ook denkt de brandweer aan internationale samenwerking en informatie-uitwisseling, met name in de twaalf grensregio's.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Betrouwbare informatie per adres, ook buiten de regio
 • Snellere verwerkingstijd van bereikbaarheidskaarten
 • Bij aankomst kan er snel gehandeld worden
 • De gegevens zijn makkelijk te delen

Alerteringssysteem Moerdijk maakt effectievere rampenbestrijding mogelijk

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Moerdijk
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Jeroen van Venrooij
 • Functie: Stafadviseur Veiligheid
 • E-mail: jeroen.van.venrooij@moerdijk.nl
 • Tel.: -

Zie ook

Laatst gewijzigd:

Om crisisinformatie te kunnen koppelen aan bijvoorbeeld geografische en administratieve gegevens, ontwikkelde de gemeente Moerdijk samen met partners het systeem Alert4omgevingen (voorheen CBIS).

Wat is de aanleiding?

Na de brand bij Chemie-Pack in 2011 werd duidelijk dat de informatievoorziening tijdens crises en calamiteiten beter moest. Veel informatie is wel beschikbaar, maar ligt op verschillende planken. Zo zijn nauwkeurige risicoberekeningen van bedrijven in handen van de omgevingsdienst (voor vergunningverlening), bezit het meteostation realtime metingen van de weersomstandigheden en onderzoekt het Havenschap Moerdijk eens in de twee jaar hoeveel mensen er bij elk bedrijf in de regio werken en in welk tijdvak zij aanwezig zijn.

Bij een crisis of calamiteit moest al deze informatie eerst verzameld en samengevoegd worden, voordat betrokken partijen een plan van aanpak konden maken. Omdat daarmee veel tijd verloren ging, heeft de gemeente Moerdijk samen met softwareleverancier Centric en bedrijven in het havengebied het systeem Alert4omgevingen (voorheen Calamiteiten BHV Informatie Systeem (CBIS)) ontwikkeld. Dit systeem koppelt risico-informatie van bedrijven aan verschillende databronnen en deelt crisisinformatie snel met andere bedrijven in het havengebied.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Als bij een bedrijf een calamiteit plaatsvindt, vult de BHV’er van dat bedrijf in het Alert4omgevingen systeem in wat er is gebeurd (bijvoorbeeld een brand of een stroomstoring), waar het is gebeurd en welk effectgebied wordt verwacht. Het systeem koppelt daar automatisch relevante data aan, zoals de windrichting. Bedrijven in de regio die bij het systeem zijn aangesloten, ontvangen direct een alert per mail of sms. Hiermee voldoen bedrijven met grotere veiligheidsrisico’s, zoals Chemie-Pack en Shell, aan hun verplichting incidenten te melden aan omliggende bedrijven, zoals vastgelegd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het Alert4omgevingen systeem beschikt bovendien over extra kaartmateriaal en verschillende risicoscenario’s die per incident beschrijven welke stappen gevolgd kunnen worden.

Jeroen van Venrooij van de gemeente Moerdijk: ‘Het systeem bestaat uit een koppeling tussen het datadistributiesysteem en het geografische (kaart)systeem van de gemeente. Een groot deel van het aan elkaar knopen van deze systemen konden we zelf oppakken. Vanuit het geografisch systeem worden de relevante BAG-gegevens en kadastrale gegevens opgehaald. Objecten vormen de eerste zoekingang op de kaart. Die objecten selecteren wij binnen een cirkel, vierkant of polygoon. Hiermee kan voor een heel specifiek gebied in beeld worden gebracht om welke personen, maatschappelijke objecten, kadastrale gegevens en BAG-objecten het gaat. Daarnaast zijn we blij met initiatieven als ‘de Witte Kaart’. Deze licht objecten uit waarvoor extra aandacht moet zijn, zoals een verzorgingstehuis of een kinderopvang.’

Wat heeft het opgeleverd?

 • Effectievere rampenbestrijding mogelijk
 • Crisis- en calamiteiteninformatie sneller verspreid
 • Koppeling administratieve en geografische data
 • Hogere zelfredzaamheid medewerkers

Online dienstverlening in Best blijvend gewaarborgd

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Best
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Maartje Arens
 • Functie: Webredacteur
 • E-mail: m.arens@gembest.nl
 • Tel.: 0499 360 402

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-06-18

Nieuwe techniek, nieuw ontwerp, nieuwe structuur, nieuwe content en blijvend webrichtlijnenproof. Dat is de website van de gemeente Best in een notendop.

Wat is de aanleiding?

De gemeente Best verhoogde het ambitieniveau op het gebied van online dienstverlening. De oude website kon die ambities niet waarmaken. Bovendien werkte het contentmanagementsysteem (CMS) - de software waarmee de website wordt beheerd - niet meer naar behoren. Het was tijd voor een nieuwe website. Toen die er eenmaal was, in 2012, moest de gemeente bovendien zorgen dat de kwaliteit van haar nieuwe site gewaarborgd zou blijven.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De website is van de grond af aan helemaal opnieuw opgebouwd met een ambitieuze leverancier, legt Mariko van Ojen van de gemeente Best uit. Die leverancier (Care Internet Services) had geen ervaring met gemeentewebsites, iets wat 'nieuwe en frisse inzichten' opleverde. De bestaande opbouw en ook de bestaande content werd losgelaten. In de beginfase is ook advies gevraagd aan externe specialisten Wiep Hamstra en Simon Besters. Het webteam van de gemeente heeft een mandaat, bepaalt de strategie en voert regie.

Drie uitgangspunten stonden centraal:

 1. Vraag van de bezoeker van de website staat centraal. Niet het eigen proces is leidend, maar de manier waarop mensen zoeken en de woorden die ze daarvoor gebruiken.
 2. Digitale dienstverlening verbeteren. Waar dat kan zoveel mogelijk dienstverlening via de eigen website mogelijk en vooral eenvoudig maken.
 3. Toegankelijkheid borgen. Drempels wegnemen voor iedere bezoeker van de website. Hierdoor vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verbeteren.

Het webteam koos ervoor de website in te richten volgens een 'toptakenmethode': voor een website is een beperkt aantal taken dominant. Bijvoorbeeld vragen over openingstijden, een afspraak maken of informatie over afvalinzameling en reisdocumenten. Het is een constant proces, want Best blijft nadenken hoe de website aan te passen aan de wensen van de burger.

Webrichtlijnen

De website is gebouwd volgens de kwaliteitsrichtlijn Webrichtlijnen. De webrichtlijnen zijn bij het ontwerp en de bouw geen doel geweest, maar een middel. Het voldoen aan de webrichtlijnen was een kwestie van goede voorbereiding. Alle teksten op de website zijn volledig vernieuwd en maximaal toegankelijk geschreven.

Vrijwel direct na oplevering heeft de toetsing en de certificering plaatsgevonden op drempelvrij niveau 3. Deze inspectie was volledig foutloos. Doordat de nieuwe website compacter is (de nieuwe website heeft de helft minder pagina's dan de oude), is deze voor bezoekers makkelijker te doorzoeken en voor het webteam makkelijker te onderhouden.

Best zorgt dat de kwaliteit van de website gehandhaafd blijft dankzij een redactiewijzer voor webredacteuren. Bij de start van een nieuwe medewerker geeft de gemeente Best hem of haar een redactiewijzer, een a4 met de belangrijkste webregels.

Het gebruik van de richtlijnen is niet ingewikkeld volgens de gemeente, maar de medewerkers moeten het als vanzelf doorvoeren in het dagelijks schrijven.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Inwoner van gemeente staat centraal
 • Optimale toegankelijkheid (website voldoet aan webrichtlijnen)
 • Toptakenbenadering
 • Informatie op de site is goed vindbaar
 • Professioneel beheer
 • Gewaarborgde kwaliteit door redactiewijzer

Nieuwe site Vianen: meer afspraken en aanvragen

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Vianen
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Fenna Luiting

 • Functie: Coördinator communicatie
 • E-mail: f.luiting@vianen.nl
 • Tel.: 0347-369477

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-02-04

Vianen maakte een eenvoudige en efficiënte website vanuit het perspectief van de inwoner/ondernemer. Lees hoe dit tot veel meer afspraken en aanvragen via de website leidde.

Wat is de aanleiding?

Een goede dienstverlening vraagt om een effectieve en efficiënte website die voldoet aan de kwaliteiten die de gemeente Vianen en de landelijke overheid stellen.  Daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen om voortdurend te blijven nadenken over de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de website. Gemeente Vianen wilde ook een website die goed aansluit op het zaakgericht werken. De huidige site voldeed onvoldoende aan deze kwaliteitseisen. Daarom is besloten een nieuwe website te ontwikkelen. Het concept is ontwikkeld vanuit een toptakenbenadering. Er is gekeken naar drie invalshoeken: vormgeving, structuur en content.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Met een kleine projectgroep is allereerst het concept van het gewenste resultaat op papier gezet. Dit is vertaald naar vormgeving en functioneel ontwerp. Vervolgens startte de gemeente een aanbesteding voor de vormgeving en een nieuw CMS. Na de keuze voor de vormgever en het CMS is de vormgeving verder uitgewerkt en vastgesteld. De projectgroep presenteerde het concept aan de hand van de vormgeving aan diverse geledingen binnen de gemeentelijke organisatie, om draagvlak te creëren. Vervolgens is de CMS-leverancier gestart met het bouwen van de website en zijn alle teksten herschreven. Daarna zijn alle teksten geplaatst in het nieuwe CMS, waarbij het resultaat al zichtbaar was. Na het fijnslijpen van alle details ging de nieuwe website in december 2013 live. In acht maanden tijd is het gelukt om een heel nieuw concept te bedenken, te ontwerpen en uit te voeren. De succesfactoren in dit proces waren: breed draagvlak in de organisatie, een goed zelfsturend projectteam en professionele leveranciers.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Overzichtelijke, beheersbare site (160 i.p.v. 300 pagina's)
 • Opvallende buttons om taak uit te voeren
 • Status volgen via de persoonlijke pagina
 • Actueel: gemeente kan zelf toptaken wijzigen
 • Integratie van content uit verschillende bronnen
 • Gebruiksvriendelijke website met strakke, verzorgde uitstraling
 • Zonder menustructuur, maar met functionele A-Z index.

Mobiel Wmo-loket in Molenwaard

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Molenwaard
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-01-29

Met het nieuwe Wmo-loket verkent de gemeente Molenwaard de achtergrond van elke aanvraag. Door de persoonlijke aanpak staat de gemeente dichterbij de burgers en worden problemen beter opgelost.

Wat is de aanleiding?

Op 1 januari 2013 fuseerden de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot de gemeente Molenwaard. Belangrijk is hoe de nieuwe gemeente Molenwaard met dertien kernen dicht bij de burger kan blijven staan, zoals de inwoners van de oude gemeenten dat waren gewend. Is het nodig om één gemeentehuis op een centrale plek te hebben? Of wordt de dienstverlening zoveel mogelijk digitaal georganiseerd en komt de gemeente naar de burger toe? De gemeente koos voor dat laatste. Digitaal geboorteaangifte doen en reisdocumenten aanvragen en thuisbezorgd krijgen is bijvoorbeeld mogelijk. Ook het Wmo-loket is opnieuw ingericht.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Met de nieuwe werkvorm gaat de gemeente uit van casemanagement, waarbij de focus op de gehele situatie van de aanvrager ligt. Er zijn drie functies binnen het loket gerealiseerd: de Wmo-consulent, de adviseur en de indicatiesteller De Wmo-aanvraag kan men persoonlijk, telefonisch en digitaal indienen bij de Wmo-consulent. Hierna ligt de nadruk op het persoonlijk contact en ‘komt het loket naar de mensen toe’. De adviseurs leggen het eerste contact met de aanvrager bij de aanvrager thuis. Tijdens het gesprek inventariseert de adviseur de problematiek van de aanvrager en betrokkenen partijen. Van mantelzorg, betrokken instanties en sociale contacten tot financiën en eventueel achterstallig onderhoud. De Wmo-adviseurs kunnen in korte tijd een vertrouwensrelatie opbouwen, zodat mensen hun verhaal durven te vertellen. Als uit het gesprek blijkt dat er waarschijnlijk geen oplossing te vinden is binnen het eigen netwerk, overlegt de adviseur met de indicatiesteller over inzet van individuele voorzieningen vanuit de Wmo. De indicatiesteller bezoekt vervolgens de cliënt en kijkt wat de omgeving daadwerkelijk kan opvangen en waar de gemeente kan bijspringen. Juist door dit traject zien cliënten dat professionele hulp of individuele voorzieningen soms niet nodig zijn als ze hun omgeving inschakelen. Het wordt meer een co-productie.

Wat heeft het opgeleverd?

 • De gemeente staat dichterbij burgers door het persoonlijke gesprek.
 • De gemeente krijgt ook inzicht in andere sociale thema’s zoals schuldenproblematiek.
 • Kortere lijnen tussen gemeente en maatschappelijke organisaties en efficiëntere werkwijze.
 • Dalende uitgaven van het Wmo-budget.

Verhalen van ondernemers verbeteren dienstverlening Amsterdam

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Amsterdam
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-01-24

Amsterdam en de Kamer van Koophandel analyseerden wensen en ervaringen van ondernemers met de gemeente. Zo werd de dienstverlening vanuit het perspectief van ondernemers verbeterd.

Wat is de aanleiding?

In het nationaal benchmarkonderzoek Ondernemersklimaat scoorde de gemeente Amsterdam beneden gemiddeld op de service aan ondernemers. Het onderzoek moest meer inzicht geven in de beleving rondom het dienstverleningsproces van Amsterdam aan ondernemers. Doel was concrete verbeterpunten te formuleren.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Om een goed beeld te krijgen van de interactie en informatiebehoefte van ondernemers, zijn ondernemers geïnterviewd over hun ervaringen met de gemeente, bijvoorbeeld tijdens het aanvragen van een vergunning. Op basis hiervan zijn 24 klanttrajecten gedestilleerd, waarbij het dienstverleningsproces dat de ondernemer heeft doorlopen visueel is weergegeven en toegelicht met citaten uit de interviews. Ook vertelden de ondernemers op video wat zij als meest essentiële knelpunten ervoeren. Tijdens de analyse zijn terugkerende patronen in kaart gebracht. Deze zijn gevisualiseerd op een poster. Ook is een boekje gemaakt met de profielen van de ondernemers, hun klanttraject bij de gemeente en een dvd met de filmfragmenten. De visuele weergave, in combinatie met de persoonlijke verhalen van ondernemers, brengen goed over wat Amsterdam kan doen om de dienstverlening te verbeteren. Dit beklijft beter dan een dik rapport. Daarnaast zijn workshops gegeven bij de zeven stadsdelen, waar de balie- en vergunningsmedewerkers de dienstverlening aan ondernemers verzorgen. Tijdens de workshops droegen zij suggesties voor verbetering aan, die op persoonlijk niveau werden geformuleerd: ‘Wat kunnen we zelf doen om onze dienstverlening te verbeteren?’. Of op managementniveau: ‘Wat hebben medewerkers hiervoor nodig?’ Het onderzoek laat zien dat Amsterdam moet beschikken over actuele kennis en systemen en dat de samenwerking tussen collega’s, afdelingen en stadsdelen beter kan. Deze leerpunten werden in 2013 opgepakt via trainingen, verbeteren van het vergunningproces en klachtafhandeling.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Betere dienstverlening door originele aanpak onderzoek
 • Betrokkenheid werkvloer

Centrale aansluiting van provincies op basisregistraties

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Provincie Overijsel
 • Sector:

Contactgegevens

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-04-15

De provincie Overijssel ontwikkelde één koppeling naar de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (NHR). Andere provincies kunnen zó aansluiten.

Wat is de aanleiding?

Per 1 januari 2017 moet ook de e-dienstverlening van provincies gereed zijn. Daarvoor moeten zij aansluiten op zeven basisregistraties. Twee jaar geleden besloten provincies om daarin samen te werken, zowel in belangenbehartiging  als in kennisdeling.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Koploper Overijssel ontwikkelde een ‘sectoraal knooppunt’: een centraal platform dat aansluit op zeven basisregistraties. Provincies kunnen daardoor makkelijker, sneller en goedkoper aansluiten op de basisregistraties. Want in plaats van steeds weer aansluiten op elke afzonderlijke basisregistratie, hoeft een provincie maar één keer aan te sluiten - op het sectoraal knooppunt.

De besparingen kunnen in de miljoenen lopen

Zo werkt het: de provincie stuurt zijn gegevensuitvragen niet direct naar de basisregistraties, maar naar het sectoraal knooppunt. Dat verzamelt de gegevens uit de basisregistraties, en stuurt ze terug. In 'pakketjes' in het gewenste formaat. De provincie kan de gegevens direct inzetten in de eigen werkprocessen.

Het sectoraal knooppunt voorziet in een vertaaltabel. Daarmee kunnen berichtformaten worden omgezet naar de juiste standaarden (Digikoppeling) én worden geleverd in het gewenste formaat. Aansluiting kan binnen vijf werkdagen geregeld zijn. Het knooppunt werkt op basis van opensource oplossingen.

Het knooppunt sluit nu aan op het Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Aansluiting op de Basisregistratie Personen (BPR) bevindt zich in de testfase en er wordt gewerkt aan een koppeling met de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het knooppunt is een aanvulling op de landelijke voorziening Digilevering. Het heeft Digikoppeling als basis.

In de loop van 2014 draagt de provincie Overijssel het beheer van het sectoraal knooppunt over aan GBO-provincies, de gemeenschappelijke beheerorganisatie voor provincies.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Eén aansluiting op 7 basisregistraties.
 • Gebruiksklaar voor andere provincies.
 • Besparingen op ontwikkeling en beheer.

Westland stroomlijnt inschrijving arbeidsmigranten

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Westland
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Anna Jansen
 • Functie: Senior adviseur Dienstverlening en Arbeidsmigratie/Projectleider Inschrijving GBA
 • E-mail: AJansen@GemeenteWestland.nl
 • Tel.: -

Laatst gewijzigd: 2015-02-06

De circa 5.000 arbeidsmigranten in het Westland stonden niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor ontwikkelde de gemeente een versnelde groepsinschrijving.

Wat is de aanleiding?

De gemeente Westland heeft een groot aantal werkkrachten nodig om de glastuinbouw draaiende te houden. In totaal werken er zo’n 10.000 arbeidsmigranten in het Westland, van wie er ongeveer 5.000 binnen de gemeentegrenzen wonen.

Omdat deze groep niet stond ingeschreven als ingezetene in de BRP, waren de migranten ‘onzichtbaar’ voor de gemeente. Daardoor liep ze belastinginkomsten mis en had ze geen goed overzicht van de mensen die gebruikmaakten van voorzieningen als huisvesting, riolering en afvalverwerking.

Daarom besloot de gemeenteraad van de gemeente Westland in 2011 dat de arbeidsmigranten ‘als ware Westlanders’ behandeld moesten worden en zodoende ingeschreven moesten worden in de toenmalige Gemeentelijke Basisadministratie, de voorloper van de BRP. Als deze inschrijving de gebruikelijke 20 minuten per persoon zou duren, zou dit 1.500 uur aan extra werk vragen. Om dat te voorkomen, werd de versnelde groepsinschrijving geïntroduceerd.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Jaarlijks organiseert de gemeente Westland ongeveer twintig avondbijeenkomsten, waar telkens 200 arbeidsmigranten kunnen worden ingeschreven. Dat komt doordat hun werkgevers aan de gemeente van tevoren een lijst verstrekken met gegevens van de arbeidsmigranten die ingeschreven willen worden. Dat gebeurt met een machtiging door de arbeidsmigrant, zodat aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt voldaan.

‘Die samenwerking met de werkgevers is cruciaal. En doordat de inschrijfformulieren geautomatiseerd kunnen worden ingevuld, is de contacttijd per arbeidsmigrant verkort van twintig tot twee minuten’, vertelt Anna Jansen, Senior-adviseur Dienstverlening en Arbeidsmigratie bij de gemeente Westland.

De inschrijfbijeenkomsten vinden plaats bij de gemeente of op locatie bij de werkgever. Ze worden ’s avonds georganiseerd, zodat rekening wordt gehouden met de wensen van de uitzendbranche, tuinders en arbeidsmigranten. Bovendien blijft op deze manier balieruimte vrij voor de reguliere werkzaamheden.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Contacttijd aan de balie is fors teruggebracht
 • Jaarlijkse in- en uitschrijving van 3.000 migranten
 • Informatie over rechten en plichten in Nederland

Urker Klantmodel geconcretiseerd met belastingloket KCC

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Urk
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2015-01-29

In het belastingloket KCC kunnen burgers en ondernemers in Urk hun belastingaangifte volledig digitaal invoeren. Het loket past binnen het programma 'De gemeente heeft Antwoord©'.

Wat is de aanleiding?

De Rijksoverheid startte diverse programma’s, zoals Andere Overheid en Omgevingsloket, om onder andere e-dienstverlening te stimuleren. Urk besloot te reorganiseren om met deze ontwikkelingen mee te kunnen gaan. Front- en backoffice werden samengebracht ter ondersteuning van de ‘één-loketgedachte’.  Tijdens de reorganisatie is de laatste hand gelegd aan de technische huishouding, waarbij de midoffice een belangrijk onderdeel is geworden binnen de ICT-architectuur.

Mijn Urk bleek voor burgers een succes. Daarom besloot Urk in 2014 dat Mijn Urk ook voor ondernemers beschikbaar moest komen. ‘Dat proces is nu in gang gezet, we hopen dit in de zomer te hebben afgerond’, vertelt Dirk Visser van de gemeente Urk.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De gemeente Urk ontwikkelde een visie op dienstverlening, het zogenoemde Urker Klantmodel. Het doel hierbij was dat vanuit het KCC tachtig procent van alle klantvragen beantwoord werd. ‘Hoewel we dat percentage nog niet hebben bereikt, neemt de populariteit van de digitale dienstverlening enorm toe. We blijven daarom continu bezig met de ontwikkeling van onze digitalisering.’

Vakspecialisten rouleren met balie- en telefoonmedewerkers, zodat iedereen bekend is met alle facetten van de dienstverlening. Het midoffice is stapsgewijs ingevoerd, in het tempo dat paste bij de ontwikkelingen in de organisatie. De organisatie is gereed gemaakt om met het KCC te werken door aanvullende trainingen aan het personeel te geven. In 2010 is het digitale belastingloket in gebruik genomen. Dat was een logisch vervolg op de ontwikkelingen en de reeds bestaande technische architectuur van de midoffice. Binnen één dag was het digitale belastingloket online, doordat de technische huishouding er klaar voor was.

Urk probeert zo veel mogelijk mee te gaan in de digitale ontwikkelingen. Dat is ook de reden dat Urk volop inzet op de cloud. De realisatie van e-dienstverlening voor ondernemers is zeker geen afgerond project. Ook worden er stappen gezet voor vergaande digitalisering op het gebied van het sociaal domein.

‘We gaan toe naar een manier van werken waarbij alles digitaal gaat. Omdat dit nu nog niet het geval is, moeten we zowel fysiek als digitaal onze diensten aanbieden. Die ontwikkelingen blijven we volgen en we passen onze manier van werken daarop aan. Daarbij zetten we in op de kracht van onze inwoners en bedrijven, digitalisering is een prachtig hulpmiddel in de participatiesamenleving.’

Wat heeft het opgeleverd?

 • Burgers en ondernemers doen digitaal belastingaangifte
 • Mijn Urk biedt alle relevante informatie
 • DigiD geeft toegang tot gecontroleerde basisgegevens
 • Minder belastingvragen bij het KCC
 • Meer tijd voor vakspecifieke vragen
 • Betere regulering piekdrukte
 • Beter betaalgedrag

Digitale gemeentelijke belastingaanslag in Twente

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2015-01-22

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) implementeerde de Berichtenbox MijnOverheid in de organisatie. Hierdoor kunnen inwoners hun aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen.

Wat is de aanleiding?

Het GBTwente is een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Borne, Enschede, Hengelo, Almelo, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal. Ze werden op het spoor van de Berichtenbox gezet door grote landelijke organisaties, zoals RDW en Belastingdienst. Daarnaast was het GBTwente een van de deelnemers van de door KING georganiseerde pilot rondom deze toepassing. Behalve deze Berichtenbox van MijnOverheid zijn er nog enkele berichtenboxen, maar op basis van de belastingwetgeving moest het GBTwente voor deze Berichtenbox kiezen. Ook MijnGemeentebelasting kon hiervoor niet gebruikt worden, omdat daar geen aanslagbiljetten of uitspraken op geplaatst mogen worden.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Begin 2014 kon de eerste reeks aanslagen digitaal worden verstuurd. Van de half miljoen aanslagen die het GBTwente jaarlijks verstuurd, gaat nu 35.000 via de Berichtenbox,  waaronder WOZ-aanslagen, rioolbelasting en hondenbelasting. Rob Toet, directeur van het GBTwente, verwacht een groei van het aantal digitale aanslagen. ‘Volgend jaar hopen we de helft van de aanslagen, 250.000 stuks, digitaal te kunnen versturen.’

Net als voor andere overheidsinstanties is digitalisering ook voor het erg belangrijk. ‘De Berichtenbox is met name een flinke verbetering op het gebied van digitale dienstverlening aan burgers’. Digitalisering is voor de burgers ook van groot belang, vandaar dat het GBTwente zich aangesloten heeft bij de campagne van de Belastingdienst. 'De Belastingdienst is bezig om de wetgeving aan te laten passen, waardoor het in de nabije toekomst (grotendeels) verplicht wordt dat de burger poststukken alleen nog maar digitaal kan ontvangen.'

Wat heeft het opgeleverd?

 • Eén Berichtenbox voor alle overheidsberichten
 • Contactgegevens en communicatievoorkeuren op één plek
 • Hogere betrouwbaarheid dan papieren post
 • Minder print-, porto- en transactiekosten

Veilig communiceren met ondernemers

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Noord-Brabant
 • Sector:

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Maarten Post
 • Functie: Programmamanager
 • E-mail: MPost@brabant.nl
 • Tel.: -

Laatst gewijzigd: 2014-11-12

Mailen is een prima manier om te communiceren, maar het is geen veilig medium. Daarom communiceert de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox.

Wat is de aanleiding?

De Dienstenwet noemt een aantal producten waarvoor de Berichtenbox kan worden ingezet. Als een ondernemer van deze voorziening gebruik wil maken, is de overheid verplicht dit aan te bieden. Maar deze juridische achtergrond is niet de hoofdreden om de Berichtenbox in te zetten, zegt Maarten Post van de provincie: ‘We willen een topregio voor innovatie zijn. Daarbij hoort ook een goede elektronische dienstverlening aan ondernemers. De Berichtenbox is een goed middel om snel en veilig te communiceren over bijvoorbeeld vergunningen en subsidies.’

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Post liet het College besluiten om niet alleen producten die onder de Dienstenwet vallen aan te bieden aan ondernemers, maar alle provinciale producten. In de praktijk gaat het om zaken als milieuvergunningen, vergunningen voor het leggen van kabels langs of onder wegen en subsidies voor ondernemers.

Stap twee was het nalopen van de productencatalogus. Kloppen de beschrijvingen van deze producten nog? En zijn de aanvraagformulieren van de website afgestemd op gebruik van de Berichtenbox?

Sinds 2012 kunnen ondernemers de Berichtenbox gebruiken voor al hun zaken met de provincie. ‘Zodra een bericht binnenkomt, krijgt het Klant Contact Centrum hiervan een notificatie. Vervolgens verwerken de medewerkers het bericht in ons Document Management Systeem, waarna een specialist de correspondentie verder afhandelt. In de toekomst willen we deze processen volledig automatiseren, zodat het KCC er niet meer aan te pas hoeft te komen.’

Afgelopen jaar hebben circa 50 ondernemers bij 120 aanvragen gebruik gemaakt van de Berichtenbox. ‘We willen graag dat veel meer ondernemers de Berichtenbox gaan gebruiken. Daarom zijn we hard bezig om de dienstverlening te verbeteren. De Berichtenbox is een jong medium dat zich in de praktijk moet bewijzen. Ook procesinnovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de digitale overheid. Wij leren dan ook steeds van de vernieuwingen die we invoeren en proberen daarin voorop te lopen.

'Onze ervaringen willen we graag delen met gemeenten. Het is fijn als zij ook meer ervaring opdoen met de Berichtenbox. Dan wordt het gebruik van dit medium de norm om gevoelige gegevens veilig te delen met de overheid.’

Inmiddels communiceert de provincie ook met 75% van alle Brabantse gemeenten via de Berichtenbox. Onder meer over zaken als financiële verantwoording en Wabo-dossiers.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bescherming van privacygevoelige gegevens
 • 4 dagen sneller dan gewone post
 • Overzichtelijk: alle correspondentie op één plek
 • Besparen op papier en post

Veere: 90% aanvragen leerlingenvervoer digitaal met DigiD

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Veere
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2015-07-24

Inwoners van de gemeente Veere kunnen via het Digitaal Loket leerlingenvervoer aanvragen. Dit versnelt de afhandeling aanzienlijk en scheelt werk in de administratie en in de postkamer.

Wat is de aanleiding?

In een nieuwsbrief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stond een sjabloon om meer inwoners online formulieren te laten invullen. Dit heeft de gemeente Veere aangezet om het aanvraagproces voor leerlingenvervoer te digitaliseren. Het leerlingenvervoer leent zich goed voor automatisering omdat doelgroep en tijdspanne overzichtelijk zijn. En er was al een goede procesbeschrijving beschikbaar.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De gemeente Veere begon het digitaliseringsproces met het maken van een e-formulier. Dit is gekoppeld aan een digitaal systeem voor zaakafhandeling. Ouders of verzorgers kunnen, na het inloggen met hun DigiD, dit e-formulier invullen. Wie geen DigiD wil of kan gebruiken, kan een formulier downloaden, invullen, printen en per post versturen. De gemeente kan met de hand ingevulde formulieren verwerken, omdat het is gekoppeld aan het Document Management Systeem.

Voor de aanmelding in het schooljaar 2014- 2015 promootte de gemeente Veere de digitale aangifte in een brief aan ouders en verzorgers. Dit heeft geresulteerd in 85 (van de 95) aanvragen met DigiD en slechts 10 op papier.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Goede ervaring met stapsgewijs ontwikkelen
 • 2011-2012: 102 aanvragen: 35 met DigiD
 • 2012- 2013: 112 aanvragen: 65 met DigiD
 • 2013-2014: 118 aanvragen: 63 met DigiD
 • 2014-2015: 95 aanvragen: 85 met DigiD
 • 2015-2016: 87 aanvragen: 86 met DigiD

Delft: digitaal verhuizen kost minder tijd

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Delft
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Maartje Corsten
 • Functie: Projectleider Klantcontactcentrum
 • E-mail: mcorsten@delft.nl
 • Tel.: -

Laatst gewijzigd:

Inwoners kunnen adresgegevens ophalen en doorgeven via een digitaal formulier of met de zelfserviceautomaat in de hal van het gemeentehuis.

Wat is de aanleiding?

Wat digitaal kan, moet digitaal worden aangeboden. Die overtuiging is onderdeel van de Delftse visie op klantcontact en dienstverlening. De gemeente Delft streeft ernaar zoveel mogelijk diensten via internet aan te bieden. Inwoners hoeven dan niet voor alles naar het gemeentehuis te komen en dat levert zowel voor hen als voor de gemeente een tijdbesparing op.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De gemeente Delft heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties om verhuizingen van huurders binnen Delft eenvoudig digitaal te regelen. De corporatie kan een verhuizing aan de gemeente doorgeven zonder tussenkomst van een ambtenaar, omdat ze – met toestemming van de klant – gegevens kan inzien. Dat heeft ook voor de gemeente zelf voordelen: zij heeft door de tussenkomst van corporaties de zekerheid dat de persoon van wie de corporatie de verhuizing doorgeeft, daadwerkelijk een huurcontract heeft getekend voor het nieuwe adres. Voor mensen die van buiten de stad naar Delft verhuizen, maakt de gemeente voor haar digitale formulier gebruik van de landelijke voorziening GBA-V. In deze database zijn alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties ondergebracht.

Recentelijk is doorgevoerd dat door inwoners doorgegeven data automatisch in de backoffice terechtkomen. Gemeentemedewerkers hoeven de gegevens daardoor niet meer over te tikken; een controleslag volstaat.

In de zomer van 2013 is de digitale verhuisdienst van Delft bovendien uitgebreid met een zelfserviceautomaat. Deze staat in de hal van het gemeentehuis en is bedoeld voor inwoners die hun gegevens niet digitaal willen of kunnen wijzigen. Projectleider Klantcontactcentrum Maartje Corsten: ‘Sommige inwoners worden door deze automaat aan het denken gezet. Ze realiseren zich dat ze deze handeling voortaan ook thuis achter hun eigen computer kunnen uitvoeren. Op die manier draagt de automaat bij aan het in de praktijk brengen van onze visie op dienstverlening.’

Wat heeft het opgeleverd?

 • Klanten kunnen via DigiD wijzigingen doorgeven
 • De balietijd is gehalveerd
 • Klanten besparen 70-80% tijd
 • Tijdswinst bij vrijwel alle 170.000 transacties

Zoetermeer gebruikt NUP voor dienstverlening

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Zoetermeer
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd:

De NUP-bouwstenen vormen het fundament onder de dienstverlening van Zoetermeer, in het bijzonder het 14+netnummer, de webrichtlijnen, DigiD, eHerkenning en de basisregistraties.

Wat is de aanleiding?

Het begon allemaal met de behoefte aan deregulering. Programmamanager Dienstverlening Annette de Croo: ‘We stelden ons steeds de vraag: kan dit niet anders? En: waarom vragen we dit eigenlijk aan burgers of bedrijven? Als logisch gevolg hiervan besloten we in 2012 vijf producten uitsluitend digitaal aan te bieden.’

Wat houdt het goede voorbeeld in?

De gemeente Zoetermeer heeft het 14+netnummer, de webrichtlijnen, DigiD, eHerkenning en de basisregistraties gecombineerd toegepast. Dat leidde tot indrukwekkende resultaten. ‘We vervingen vooral het eenvoudige werk door slimme formulieren en het koppelen van bestanden. Je hoeft nu niet steeds meer te verifiëren of de burger ook werkelijk de persoon is die hij of zij zegt te zijn. Na de eerste afwachtende en zelfs sceptische reacties zie je nu vooral enthousiasme bij collega’s. Ik denk dat 90 procent van de medewerkers, waar we een deel van het werk gedigitaliseerd hebben, het nuttig en leuk vindt.’ Inwoners van Zoetermeer kunnen nu onder meer digitaal verhuizingen doorgeven en uittreksels uit het persoonsregister aanvragen. ‘Mensen vragen een uittreksel thuis aan en ontvangen het rechtstreeks: er komt geen ambtenaar meer aan te pas. Wie zich nog aan de balie meldt, helpen we alsnog met het digitaal aanvragen. Zo maken we de weg naar de balie minder voor de hand liggend. Dat zal op den duur zijn effect hebben.’ Gevraagd naar tips voor gemeenten die een soortgelijk project willen opzetten, antwoordt De Croo: ‘Heb geduld voordat je de voordelen van het toepassen van de NUP-bouwstenen merkt. Probeer kleine successen te boeken en maak die zichtbaar. Zo krijg je draagvlak in de interne organisatie. Ook is het raadzaam om andere gemeenten om advies te vragen en te leren van hun ervaringen. Ik help graag! En tot slot: besteedt niet te veel tijd aan het schrijven van nota’s en beleidsstukken. Doe het gewoon!’

Wat heeft het opgeleverd?

 • 24/7 bereikbaar.
 • Minder baliebezoek.
 • Forse besparing op aanvragen GBA-uittreksel.
 • Kwalitatief betere en snellere dienstverlening.

Digitale parkeeraanvraag Vlaardingen leidt tot gebruikersgemak

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Vlaardingen
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2014-02-28

Vlaardingers kunnen parkeervergunningen online aanvragen, opzeggen en wijzigingen doorgeven. Dit is direct zichtbaar op de smartphones van handhavers. Digitale transacties worden meteen verwerkt in het backofficesysteem.

Wat is de aanleiding?

De komende jaren werken de gemeenten aan de invoering van 24 voorzieningen, die samen de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid vormen. Dit programma (i-NUP - implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid) moet voor 1 januari 2015 in alle gemeenten doorgevoerd moeten worden. De 24 zogenoemde ‘bouwstenen’ zijn basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering, en vormen daarmee de primaire processen van alle gemeenten.

Eén van de bouwstenen is het digitale loket voor burgers. Deze digitale ingang zorgt voor een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én ziet de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Het loket is de voorloper van ‘MijnOverheid’, waar de burger al zijn lopende zaken met de overheid kan inzien.

De digitale parkeeraanvraag is een product dat via het digitale loket wordt aangeboden.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Sinds begin 2011 maakt Vlaardingen gebruik van een digitaal loket. De papieren parkeervergunning is vervangen door een pasje, dat online kan worden aangevraagd en betaald. Ook wijzigingen kunnen de bewoners digitaal doorvoeren. Bij een aanvraag of een wijziging haalt het systeem, op basis van DigiD, automatisch de gegevens op. Daarbij wordt niet meer gevraagd naar een GBA-uittreksel of een kopie van het kentekenbewijs.

Vlaardingen bouwt daarnaast een aantal parkeerautomaten om, zodat automobilisten kunnen pinnen. Daarnaast worden de automaten technisch voorbereid op zogenoemd 'kentekenparkeren'. Automobilisten toetsen hun kenteken in en bepalen de parkeertijd. Vervolgens betalen ze contant of via de pin. Een parkeerkaartje achter de voorruit leggen is niet meer nodig. Parkeerwachters controleren of automobilisten betaald hebben door het kenteken te scannen.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Administratieve lastenverlichting
 • Kortere doorlooptijd
 • Gebruikersgemak voor burgers
 • Efficiency
 • Kostenbesparing

Zoetermeer implementeert eHerkenning met 5 andere gemeenten

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Zoetermeer
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Annette de Croo
 • Functie: Projectmanager e-dienstverlening
 • E-mail: a.a.de.croo@zoetermeer.nl
 • Tel.: 079 346 8189

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-01-30

Met eHerkenning kunnen bedrijven zich veilig, digitaal identificeren op het moment dat ze zaken doen met de overheid. Als ze een vergunning willen aanvragen bijvoorbeeld.

Wat is de aanleiding?

De digitale dienstverlening voor burgers wordt in snel tempo volwassen, digitale dienstverlening voor bedrijven is daarom een logische volgende stap. Bedrijven vragen er ook zelf om.

Doordat de dienstverlening efficiënter wordt door het gebruik van eHerkenning, levert de invoering ervan ook mogelijkheden voor kostenbesparingen op. Het is met eHerkenning ook mogelijk om de bestaande front- en midoffice omgeving beter te benutten.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

In april 2011 is Zoetermeer begonnen met het enthousiasmeren van de andere gemeenten. In twee workshops, waaraan alle gemeenten en de leverancier deelnamen, zijn de benodigde functionaliteiten benoemd en is de aansluiting op het stelsel en de front- en midoffice besproken.

Zoetermeer is als trekker benoemd en de gemeenten hebben een gezamenlijk doel geformuleerd. Vervolgens is  de eHerkenning-omgeving gebouwd en getest. Op dit moment zijn de gemeenten de nieuwe service aan het promoten onder bedrijven.

Bedrijven konden in 2012 voor vier producten en diensten met eHerkenning terecht bij de gemeente via de website zoetermeer.nl. Dit zijn melding evenement, aanvraag evenementenvergunning, aanvraag subsidie oud papier en melding terras exploitatie. In de toekomst breidt het aantal producten en diensten zich verder uit.

eHerkenning is opgenomen in de Grote Digitale Steden Competitie, waarin gemeenten strijden om de felbegeerde titel Digiproofste Stad van Nederland.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Eén functioneel ontwerp voor vijf gemeenten.
 • Generieke functionaliteiten.
 • Kennis delen en ervaringen uitwisselen.
 • Ontwikkelkosten gezamenlijk gedragen.

Zelfbedieningsbalies in Haarlemse publiekshal

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Haarlem
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Martin van der Plas
 • Functie: Adviseur en projectleider e-dienstverlening
 • E-mail: mplas@haarlem.nl
 • Tel.: 06-28235639

Laatst gewijzigd: 2014-04-15

In Haarlem kunnen burgers in de publiekshal van het gemeentehuis terecht bij negen zelfbedieningsbalies. Hier kunnen ze van alles zelf regelen. Van iets aanvragen tot afrekenen en uitprinten.

Wat is de aanleiding?

Burgers verwachten goede en betaalbare dienstverlening van een gemeente. Wat de gemeente Haarlem betreft bepalen burgers welke vorm van dienstverlening het beste antwoord geeft op hun vraag of behoefte. De gemeente gelooft dat selfservice in de eerstelijnsdienstverlening de toekomst heeft. Dat kan online via de webwinkel van de gemeente, maar ook in de publiekshal van het gemeentehuis is vraag naar goede en efficiënte eerstelijnsdienstverlening.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Het zelfbedieningsconcept van Haarlem is gericht op het eerste klantcontact op internet en in de publiekshal. De webwinkel op internet en de zelfbedieningsbalie in de publiekshal versterken elkaar. Kiest de klant voor het contactkanaal publiekshal, dan vindt het eerste klantcontact plaats aan de zelfbedieningsbalie. Het balieteam is volledig verantwoordelijk voor de zelfbedieningsbalie. Een medewerker, die hiervoor een aparte opleiding heeft gevolgd, nodigt klanten uit gebruik te maken van de zelfbedieningsbalie, helpt ze zo nodig bij het zelf aanvragen van producten en verwijst ze door naar de 'gewone balie' als de zelfbedieningsbalie de gevraagde dienst niet kan leveren. De zelfbedieningsbalie onderscheidt zich van de webwinkel doordat je er ook direct een product uit kunt afnemen, direct hulp kunt krijgen van een deskundige medewerker en kunt inloggen als je je DigiD niet meer weet. Klanten kunnen namelijk hun identiteitsbewijs via de zelfbedieningsbalie inscannen. Tegelijkertijd maakt de zuil via een webcam een foto van de klant en matcht deze met de ingescande identiteitskaart. Alles is er op gericht de klant zo lang mogelijk te binden aan het zelfbedieningskanaal. Zo wordt kostenbesparend gewerkt aan de fysieke balies en de backoffice.

Burgers kunnen bij de zelfbedieningsbalie terecht voor:

 • Nagenoeg alle uittreksels (direct).
 • Een afspraak maken (direct).
 • Akte burgerlijke stand (wordt thuis gestuurd).
 • Wijzigen naamgebruik en geheimhouding gegevens (direct).
 • Schuldhulpverlening (aanvraag waarna gemeente contact legt).
 • Diverse pdf’s van de Wmo en bijzondere bijstand.
 • Verhuizing binnen Haarlem en naar Haarlem (aangifte).
 • Aanvraag parkeervergunning en allerlei wijzigingen erop (direct parkeerrecht).
 • Parkeervergunningen en -ontheffing betaalde parkeerplek (direct mee).

Klanten kunnen via de zelfbedieningsbalie ook bewijsstukken scannen, die nodig zijn bij de aangifte van verhuizingen en het regelen van de parkeervergunning. In de toekomst volgen nog meer producten, bijvoorbeeld het registreren voor het doen van een paspoortaanvraag.

Naast de nieuwe inrichting van frontoffice is ook de automatisering van de backoffice aangepakt. Goede en gemakkelijke software voor de klant en de dienstverlener gaan hand in hand.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Burgers worden efficiënt geholpen
 • Zelfbedieningsbalie en webwinkel versterken elkaar
 • Direct producten afnemen uit de zelfbedieningsbalie
 • Kostenbesparing op fysieke balies en backoffice

Bussum gebruikt luchtfoto’s voor energiebesparingen

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Bussum
 • Sector: Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Gerard Verweij
 • Functie: Milieu- en Duurzaamheidcoördinator
 • E-mail: g.verweij@bussum.nl
 • Tel.: (035) 6928866

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2014-02-11

In Bussum spelen infrarood-luchtfoto’s gecombineerd met BAG-gegevens en warmtescans van woningen een belangrijke rol in gesprekken met bewoners over energiebesparing.

Wat is de aanleiding?

Het Geoloket van de gemeente Bussum wil burgers bewust maken van het energieverlies en hen stimuleren om hun huis beter te isoleren. In samenwerking met andere gemeenten in Gooi en Vecht en Eemnes is vorig jaar het project ‘Energie besparen Gooi en Vecht’ gestart. Het hoofddoel van dit project is het versnellen van energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad in de regio. De focus ligt primair op de oudere woningen (gebouwd vóór 1979). Doel is 2500 tot 4000 woningen energiezuiniger te maken in drie jaar. Onderdeel van het project is burgers op de hoogte brengen van het warmteverlies in hun huis.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Bussum heeft in februari 2012 's nachts infrarood-luchtfoto's gemaakt van alle gebouwen in de gemeente. Deze foto’s geven de warmte-uitstraling weer vanuit daken van huizen. Het Geoloket van de gemeente, die alle milieu-informatie ontsluit, heeft deze luchtfoto's vervolgens op de BAG-pandenkaart gelegd. Zo zijn de bouwjaren van de panden gerelateerd aan de luchtfoto's. De foto’s en de BAG-gegevens laten zien of een oud of nieuw huis goed geïsoleerd is. De luchtfoto’s zijn ook gecombineerd met andere informatie, zoals energielabels, werkelijke verbruiksgegevens en CBS-statistieken). Bussum wil daarnaast twaalf referentiewoningen realiseren. Een warmtescan maakt zichtbaar waar de overige energielekken zitten. De gemeente is op zoek naar huiseigenaren die hun woning willen laten doorlichten, een energielabel en een besparingsadvies krijgen. Zowel de luchtfoto als de referentiewoningen dienen als instrument om tijdens informatieavonden de discussie aan te gaan met huiseigenaren, huurders en bedrijven over warmteverlies en energiebesparing. De gemeente wil graag interessante partijen aantrekken, zoals installateurs en aannemers. Zij kunnen tijdens deze avonden een interessant aanbod doen om de besparingen te realiseren. Ook is het mogelijk om een subsidie voor energiebesparende maatregelen bij de gemeente aan te vragen.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Inzicht voor bewoners in warmteverlies.
 • Bewustwording van belang energiebesparingsmaatregelen.
 • Betere isolatie van huizen.

Zaanstad: Factlab helpt bij aanpak zorg

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Zaanstad
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 2015-02-17

Verzamelde gegevens door Factlabs hebben de gemeente Zaanstad geholpen de zorg overzichtelijk aan te pakken.

Wat is de aanleiding?

Zaanstad wilde inzicht hebben in de mate waarin huishoudens gebruikmaken van voorzieningen op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Maakt een klein deel van de huishoudens gebruik van meerdere voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering, een scootmobiel, hulp in de huishouding en toeslagen? Of doen veel gezinnen dat? En in welke wijken wordt de meeste hulp gevraagd?

Nu de decentralisaties in de zorg een feit zijn, kon Zaanstad de ingezamelde gegevens gebruiken voor het opzetten van de aanbesteding voor wijkteams. ‘Op basis van de gegevens uit Factlab en gesprekken met mensen in de wijk hebben we de opdracht per wijk kunnen omschrijven’, vertelt Remy Justus, projectleider van de gemeente Zaanstad.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Zaanstad beschikte vorig jaar nog niet over de benodigde gegevens, omdat de gemeente nog niet verantwoordelijk was voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Daarom organiseerde de gemeente zogenoemde 'Factlabs'. In deze 'gegevenslaboratoria' deelden gemeenten en circa dertig maatschappelijke organisaties informatie. De deelnemers leveren per adres aan welke voorzieningen ze aanbieden. Het statistiekprogramma SPSS voegde deze data samen, waarna ze anoniem werden gemaakt.

‘Voor het opzetten van de aanbesteding van de wijkteams heeft iedere wijk een andere opdrachtformulering gekregen, omdat niet alle wijken nu eenmaal dezelfde aanpak nodig hebben’, legt Justus uit. ‘Ook voor de verdeling van het budget zijn we onder meer uitgegaan van de gegevens uit Factlab.’

De meeste organisaties werkten graag mee aan het experiment, vanuit de gedachte dat zij samen één maatschappelijk doel dienen: gezinnen met een hulpvraag zo goed mogelijk bedienen. De werkwijze van het Factlab is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Beter inzicht in gebruik sociale voorzieningen
 • Zaanstad is goed ingespeeld op decentralisaties
 • Beter inzicht in de wijkproblematiek

Landelijke applicatie versnelt rampencoördinatie

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Geneeskundige Hulp Organisatie
 • Sector: Gemeenten, Provincie, Rijksoverheid

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Jan-Willem van Aalst
 • Functie: GHOR Nederland
 • E-mail: jw@imergis.nl
 • Tel.: -

Laatst gewijzigd: 2014-05-26

Door slim gebruik te maken van het NHR, BAG en het LCMS is de GHOR sneller in staat om de hulpverlening tussen zorgaanbieders en hulpdiensten te coördineren.

Wat is de aanleiding?

Jan-Willem van Aalst van GHOR Nederland (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) vertelt hoe het systeem landelijk is uitgerold. Natuurlijk zijn veel mensen zelfredzaam. Maar dat geldt niet voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, of patiënten in een ziekenhuis. Juist bij een zeer grote calamiteit, zoals een chemisch incident of een overstroming, moeten hulpdiensten én zorgaanbieders snel informatie hebben, à la minute. De GHOR heeft dan ook als wettelijke taak de geneeskundige hulpverlening voor niet-zelfredzame mensen en zorgaanbieders te coördineren, en daar is actuele, betrouwbare informatie voor nodig. Tot nu toe kon een dergelijk overzicht alleen gemaakt worden op basis van lokale kennis.

In het geval van een veiligheidsregio overstijgende ramp, zoals de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, willen hulpverleners weten waar niet-zelfredzame mensen wonen, en waar de zorgaanbieders te vinden zijn. Vanaf de start van de ’GHOR regio’s is er nagedacht over hoe de (adres)gegevens up-to-date te houden. Dat resulteerde in de landelijk applicatie GHOR4all.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Medio 2012 voerde de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een proef uit met de zogenoemde ‘De Witte Kaart’, om te bepalen welke landelijke bronbestanden het best gebruikt konden worden om  niet-zelfredzame mensen en zorgaanbieders in kaart te brengen. De uitkomsten, namelijk een keuze op basis van het NHR (Nieuw Handelsregister) en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) zijn gepresenteerd aan de landelijke programmaraad GHOR. Vervolgens is de proef landelijk uitgerold. ‘Dit jaar, in 2014, verwachten we dat de laatste drie veiligheidsregio’s aansluiten’, vertelt Van Aalst.

‘Er is met de bronhouder van het NHR, de Kamer van Koophandel, overlegd hoe de gegevens uit het NHR zo eenvoudig mogelijk  in de applicatie GHOR4all kunnen komen, zodat de regio’s deze informatie niet meer zelf bij hoeven te houden'

'Het adressenbestand uit het NHR wordt vervolgens automatisch gecombineerd met de BAG en via een webservice beschikbaar gemaakt voor het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Hierdoor kunnen rampenbestrijders de exacte coördinaten makkelijk op de crisiskaart vinden.’

Zo kan de GHOR de samenwerking tussen hulpdiensten en zorgaanbieders stroomlijnen. De integratie van de landelijke brongegevens via de GHOR4all-applicatie versnelt op die manier de rampenbestrijding.

Wat heeft het opgeleverd?

 • GHOR4all versnelt de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Adressen hoeven niet meer zelf per regio bijgehouden te worden.
 • Niet-zelfredzame mensen en zorgaanbieders zijn makkelijk te lokaliseren op een (land)kaart.

Efficiënte aanpak wanbetalers dankzij Suwinet-Inlezen

Kenmerken

 • Bouwstenen: -
 • Partijen: Gemeente Amsterdam
 • Sector: DSA gemeente, Gemeenten

Contactgegevens

 • Contactpersoon: Henk de la Mar
 • Functie: Juridisch invorderingsmedewerker en klachtencoördinator DBGA
 • E-mail: h.de.la.mar@dbga.amsterdam.nl
 • Tel.: 020-2554210

Zie ook

Laatst gewijzigd: 2015-04-23

Om efficiënter achterstallige belastingschulden te innen, gebruiken de deurwaarders van de gemeente Amsterdam actuele loon- en uitkeringsgegevens van het UWV, die automatisch worden ingelezen via Suwinet-Inlezen.

Wat is de aanleiding?

De deurwaarders van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) proberen achterstallige belastinggelden te innen bij wanbetalers. De deurwaarders kunnen beslag leggen op loon en uitkeringen en zoeken daarom contact met werkgevers en uitkeringsinstanties. Hierbij zijn actuele loon- en inkomensgegevens een waardevol hulpmiddel: hoe actueler de gegevens, hoe doelmatiger hun werk. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) en belastingdeurwaarders van de gemeenten Amsterdam, Drechtsteden, Assen en Amersfoort startten enkele jaren geleden een pilot om actuele loon- en uitkeringsgegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beschikbaar te stellen via de dienst Suwinet-Inkijk. Met Suwinet-Inkijk konden belastingdeurwaarders snel, maar wel handmatig, beschikken over actuele werkgeversinformatie. Door de hoeveelheid aan achterstallige belastingschulden had de gemeente Amsterdam behoefte aan een geautomatiseerde werkwijze.

Wat houdt het goede voorbeeld in?

Sinds juni 2011 gebruikt DBGA Suwinet-Inlezen, een andere dienst van BKWI die het mogelijk maakt om de actuele UWV-gegevens niet alleen 'in te kijken', maar ook geautomatiseerd 'in te lezen' in het eigen systeem. Periodiek zoekt het systeem voor belastingschulden die aan bepaalde criteria voldoen de actuele werkgeversinformatie op. Door dit ’s nachts te doen, heeft dit geen invloed op de performance van het systeem overdag. Met de gegevens is het mogelijk om batchgewijs flinke aantallen loonbeslagen toe te zenden aan werkgevers en uitkeringsinstanties. De deurwaarders in Amsterdam gebruiken Suwinet-Inkijk nog als een extra handmatige check nodig is. Dankzij de actuele werkgeversinformatie worden geen loon- of uitkeringsbeslagen verstuurd als de kans op succes klein is of als een vordering niet rendabel zal zijn. Als DBGA voor duizend wanbetalers de actuele informatie ophaalt, levert dat ongeveer zeshonderd loonvorderingen op. Een belangrijk voordeel van deze manier van werken is dat werkgevers minder vaak vorderingsverzoeken krijgen voor medewerkers die al niet meer in dienst zijn.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Minder handmatige verwerking.
 • Gebruik van actuele informatie.
 • Belasting systeemcapacitieit buiten werkuren.

Baten digitale overheid

Wat zijn de baten voor burgers, bedrijven en overheden?

Deel uw voorbeeld!

Heeft u een inspirerend voorbeeld, meld ons dat via info@digitaleoverheid.nl.

Filter op