Minister Plasterk stelt Taskforce in

19-02-13 |

Minister Plasterk (BZK) heeft het initiatief genomen tot de instelling van de "Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening".

De afgelopen jaren is veel in gang gezet om de informatieveiligheid binnen de overheid te verbeteren. Toch is aandacht voor alleen de technische kant van informatieveiligheid niet voldoende gebleken. Ervaring leert dat echte informatieveiligheid pas wordt bereikt als iedereen doordrongen is van het belang én van de risico’s. Dit was de reden de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening in te stellen.

De komende twee jaar gaat de Taskforce zich richten op de verdere bewustwording bij bestuurders en topmanagement van waterschappen, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen en rijksoverheid als het gaat om het belang van informatieveiligheid. Zodat alle bestuurders van het belang van informatieveiligheid doordrongen worden en hier strak op gaan sturen binnen hun organisaties. Met als doel dat informatieveiligheid ook daadwerkelijk in de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt geborgd en verankerd.

Meer informatie

Website Taskforce