"Het wordt hoog tijd voor die gemeenschappelijke voorziening"

28-02-13 |

"Samenwerken is steeds meer het devies. Gaan we nu weer allerlei tussenstructuren maken, of maken we van de gelegenheid gebruik om de samenwerking écht te organiseren?"

De Grote Doorbraak?

Met de grote decentralisaties op komst en de massieve bezuinigingen waar we voor staan, volstaat het volgens Jan Fraanje (gemeentesecretaris Boxtel) niet meer om "er hier en daar een onsje af te halen." "Er zijn fundamentele wijzigingen nodig om het goedkoper en beter te doen. Wordt dit jaar, wat dat betreft, het jaar van de Grote Doorbraak?", schrijft Fraanje in een blog op de website van Operatie NUP.

In het kader van het i-NUP worden volgens hem belangrijke vorderingen gemaakt. "Met i-Versnellers, een i-NUP Academy en een i-Community wordt het netwerk gevormd, en wordt de vaart erin gebracht." En gemeenten bereiden zich voor, verkennen de samenwerking (ambtelijk en bestuurlijk) en overwegen structuurwijzigingen. Volgens Fraanje "veelal nog vanuit oude, beproefde concepten." "In tijden van de digitale snelweg moet dat toch gemakkelijker kunnen?"

Fraanje pleit in zijn blog voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen want "het gaat gemeenten niet om de ICT, maar simpelweg om de dienstverlening aan bestuur, burger en bedrijfsleven." "Om individueel te kunnen scoren en besparen, zullen we het collectief beter moeten organiseren."

Meer informatie

Lees de hele blog op de website van Operatie NUP