"Het Stelsel gaat er nu echt toe dóen in overheidsdienstverlening"

24-01-13 |

"We zijn met het i-NUP halverwege en merken: het Stelsel gaat er echt toe dóen in overheidsdienstverlening."

Dit zegt programmamanager Rob Evelo (BZK) in een interview met e-overheid.nl. In 2012 ging het i-NUP van ontwikkeling naar gebruik, in 2013 volgt de stap naar kwaliteít. Naar het vertrouwen van elkaars gegevens.

Rob Evelo: "Overheden putten voor hun dienstverlening steeds meer gegevens uit de basisregistraties. Vooral grote uitvoerders lukt dat steeds beter. De Belastingdienst bijvoorbeeld. Die vult (elektronische) aangiftes alvast in voor klanten. Met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ook een grote partij als het UWV gaat richting méér gebruik van al aanwezige gegevens en mínder administratieve lasten. Ontwikkelingen die stapje voor stapje gaan. En die een enorme impact hebben, omdat het om grote aantallen mensen gaat."

Vertrouwen

"In 2012 zijn binnen het Stelsel een aantal belangrijke verbindingen gelegd," blikt Evelo terug, "bijvoorbeeld tussen de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de GBA. Dat worden er natuurlijk meer, en dat moet ook. Want in het Stelsel draait het om (her)gebruik van elkaars gegevens. Als die gegevens er zijn: mooi, hoera! Waar het vooral om draait, is vertrouwen. In de kwaliteit van elkaars gegevens en in elkaar. Dat als er zaken niet op orde zijn, je samen tot een oplossing moet komen. Die attitude zag ik groeien in 2012. En die is hard nodig, want door het toenemend Stelsel-in-samenhang bewegen we richting ketendienstverlening. Naar daadwerkelijk operéren als keten."

Effectieve samenwerking

Evelo: "Met elkaar maken we stappen: van het gebruik van losse registraties naar het gebruik van het Stélsel. Voor 2013 zetten we in op effectieve samenwerking met de registraties en op de doorontwikkeling van de Stelselvoorzieningen Digilevering, Digikoppeling en Digimelding. Blij zijn we met de recente oplevering van Digilevering 2.0. Onze uitdaging was: maak Digilevering geschikt voor grote volumes. Maar 'm toekomstvast en dat is gelukt. Vanaf januari 2013 gebruikt de Kamer van Koophandel Digilevering voor het NHR, met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als afnemer. In de zomer start de grootschalige uitrol naar gemeenten."

Gebruiker aan het roer

In 2012 waren er méér mooie ontwikkelingen die duiden op een Stelsel-in-ontwikkeling: de stem van de gebruiker wordt alleen maar luider. Evelo: "Neem de doorontwikkeling van Digikoppeling. Die had al een goede standaard, maar door marktontwikkelingen rees de vraag naar een andere! Een discussie met veel meningen natuurlijk, want welke verdient de voorkeur? Deze kwestie is op een prima manier bestuurlijk beslecht: Digikoppeling wordt geschikt gemaakt voor twéé standaarden. Kan de gebruiker kiezen. Híj staat aan het roer en dat is de bedoeling. En daarnaast moet het natuurlijk niet zo zijn dat eerdere investeringen desinvesteringen blijken te zijn geweest."

Gebruikers ontzorgen

Ook bij de doorontwikkeling van Digimelding 1.2 staat die gebruiker centraal, merkt Evelo op: "Meest wenselijk is één standaard terugmeldprocedure. Voor iedereen, voor alle basisregistraties. Maar een procedure die zo strak is dat gebruikers hun hele werkprocessen erop moeten aanpassen, dat willen we niet. We willen gebruikers juist ontzorgen. Begin 2013 gaan we ons storten op die puzzel. Per doelgroep een inhoudelijk gesprek voeren. En bekijken wat we minimaal samen moeten afspreken en vastleggen voor een maximaal resultaat."

Operatie i-NUP op stoom met Routeplanner

Ook Operatie NUP ligt goed op stoom, vindt Evelo: "Van alle nog te implementeren i-NUP-bouwstenen ligt er nu een impactanalyse. Daarmee kunnen gemeenten per bouwsteen nagaan wat er nog moet gebeuren voor een succesvolle implementatie. De analyses samen vormen sinds 2012 de 'Routeplanner NUP': één A-4-tje met daarop wát je als gemeente nog moet implementeren, de rijksplanning en -prioriteiten en de eigen prioriteiten. Tools die gemeenten de kans geven om op tijd, maar in hun eigen tempo aan hun resultaatverplichtingen van het i-NUP te voldoen."

Kennis naar gemeenten kruien

Bij gemeenten zit enorm veel kennis die we moeten gebruiken om de goede dingen te doen, vindt Evelo. "Zo zijn de impactanalyses gemaakt samen met zo’n 250 gemeenten. Tegelijkertijd is bij gemeenten behoefte aan meer kennis over wat er dan moet gebeuren. Kennis naar gemeenten kruien, dat is nu een thema. In de lokale bijeenkomsten van de i-NUP Academy wordt opgedane kennis gedeeld. Dan blijkt dat het gemeentelijk netwerk echt 'werkt' - mooi om te zien."

i-NUP in de versnelling?

En het i-NUP in het licht van Rutte II? Evelo: "De basisinfrastructuur van het i-NUP gereed in 2015 - die doelstelling blijft gelijk. Maar we moeten met elkaar een agenda concretiseren over het verdere gebruik van de i-NUP-voorzieningen. Vooral over eventuele versnelling van invoering van basisregistraties. Want het kabinet ziet besparingsmogelijkheden in de versnelling van de e-dienstverlening en in een verdere inzet van de basisregistraties bij ministeries. Ambities die het i-NUP natuurlijk direct raken. Net als de komende decentralisatie bij gemeenten. De komende twee jaar worden spannend. Ik kijk er reikhalzend naar uit."

Onmisbare bouwstenen

Evelo besluit: "Met het i-NUP ligt er straks een mooie infrastructuur, waarvan overheden blijvend gebruik zullen maken. We maken nu een slag op de implementatie en die gaat steeds meer in samenhang. Goed voorbeeld is de gecombineerde gemeentelijke aansluiting op het NHR, Digilevering en e-Herkenning. Voor gemeenten steeds meer onmisbare bouwstenen in hun dienstverlening naar bedrijven, in plaats van 'losse' ICT-voorzieningen die zo nodig geïmplementeerd moeten worden. We zijn nu halverwege met het i-NUP. De awareness dat het Stelsel er écht toe doet in overheidsdienstverlening, die groeit. En daar ben ik blij mee."