"Het digitale tijdperk is een feit"

21-02-13 |

"Het digitale tijdperk is een feit - het is aan overheden om op dit gebied mee te gaan in de ontwikkelingen."

Dit schrijft Anne de Baat (gemeentesecretaris Rijswijk) in een blog op de website van Operatie NUP. De Baat stelt dat het digitale kanaal en de digitale dienstverlening steeds belangrijker worden voor burgers en bedrijven: "Ook in Rijswijk werken we constant aan de verbetering van de dienstverlening. Daarbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor het digitale kanaal. Door dit kanaal goed te benutten, vermindert de regeldruk en werken we tegen lagere kosten."

In Rijswijk is een realisatieplan opgesteld dat de implementatie van het i-NUP moet waarborgen. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid. De Baat: "Zo was Rijswijk één van de eerste overheidsinstellingen die begin 2012 voor haar website het drie sterren Waarmerk van drempelvrij.nl heeft gekregen! Voor een gemeente met een 'hogere' gemiddelde leeftijd, vanzelfsprekend erg belangrijk."

Behalve een betere digitale dienstverlening aan de voorkant brengt het i-NUP efficiency aan de achterkant. "Rijswijk werkt al lang volgens het principe van 'eenmalig vastleggen, meervoudig uitvragen'. Het implementeren en het koppelen van de basisregistraties zien wij niet als een last, maar juist als een kans", aldus De Baat.

Meer informatie

Lees de hele blog op de website van Operatie NUP