Presentaties informatiedagen 'migratie GBA naar BRP' beschikbaar

27-02-13 |

Op 7 en 21 februari organiseerden het programma mGBA, KING en het Agentschap BPR informatiedagen over de migratie GBA naar BRP. De presentaties zijn beschikbaar gesteld.

Op de drukbezochte informatiedagen (meer dan 1000 bezoekers in totaal) werden medewerkers die zich bezighouden met de gegevenshuishouding bijgepraat over de laatste stand van zaken. Doel: hen helpen bij de voorbereidingen voor de overstap van de GBA naar de BRP die tussen 2014 en 2016 moet plaatsvinden.

Tijdens de informatiedagen ging veel aandacht uit naar de kwaliteit van de persoonsgegevens. Voordat de database van de BRP gevuld gaat worden, moeten gemeenten fouten corrigeren. Gemeenten worden hierin ondersteund door de Kwaliteitsmonitor, een zelfevaluatie-instrument dat online ter beschikking wordt gesteld. Een gemeente kan hiermee ieder jaar de kwaliteit van de persoonsgegevens testen. Opgemerkte fouten kunnen vervolgens gecorrigeerd worden. Het is belangrijk dat gemeenten dat nu voor het eerst doen vóór juli 2013.

Gemeenten ontvangen bij de invoering van de BRP ondersteuning op locatie. Op 21 februari zijn de implementatiebegeleiders van KING officieel voorgesteld. Heeft u nog geen kennis gemaakt met uw implementatiebegeleider BRP? Kijk op operatiebrp.nl bij Vind uw implementatiebegeleider.

Meer informatie