ICTU Café over grensoverschrijdende dienstverlening 'zonder EU-sleutelbos'

25-02-13 |

Is er een relatie tussen de bouwstenen van het i-NUP en de bouwstenen die op Europees niveau worden ontwikkeld?

Op 12 februari jl. stond het ICTU Café in het teken van grensoverschrijdende dienstverlening. Dinand Tinholt, programmadirecteur SPOCS en gespreksleider, begon de bijeenkomst met een uitleg over de Large Scale Pilots die in opdracht van de Europese Commissie zijn of worden uitgevoerd. "Naast SPOCS voor het opzetten van een bedrijf, zijn er vier andere Large Scale Pilot projecten: STORK voor eID, PEPPOL voor e-Procurement, epSOS voor e-Health en e-CODEX dat zich bezig houdt met interoperabiliteit op het gebied van e-Justice." De Europese Commissie heeft de projecten bij elkaar gebracht onder de noemer Build, Connect, Grow.

Digitale agenda Kroes

John Kootstra, een van de deelnemers aan het discussiepanel, is coördinator voor EU-gerelateerde e-overheid-activiteiten en werkzaam voor het ministerie van BZK. Hij legt uit dat de digitale agenda van Neelie Kroes een actieplan bevat voor eGovernment. "Dit plan richt zich op 4 thema's: het versterken van de positie van de burger, het versterken van de interne markt, het vergroten van de efficiency binnen de overheid en het creëren van de randvoorwaarden zoals open standaarden."

Ernst Steigenga, coördinator namens het ministerie van Veiligheid en Justitie vult aan. "De nationale systemen zijn het uitgangspunt. De Large Scale Pilots maken verbindingen tussen de nationale systemen en zorgen voor eenduidige interpretatie in de verbonden systemen. De infrastructuur is duurzaam, de toepassing gaat per proces: eenmalig ontwerp en bouw, veelvuldig gebruik." "Je wilt straks met een Belgische id-kaart zaken kunnen doen op een Nederlands platform. We willen geen EU-sleutelbos," onderstreept Kootstra.

Meer informatie

Een uitgebreid verslag van dit ICTU Café leest u op de website van ICTU. Op 12 maart aanstaande staat het ICTU Café in het teken van de nut en noodzaak van de kwaliteit van gegevens: Just data of good services?