Veel winst te behalen door (her)gebruik Stelselgegevens

In het ICTU Café van 13 maart stond (her)gebruik van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties centraal.

Nathan Ducastel gaf een presentatie over de implementatie van het Stelsel van Basiregistraties. Kurt Isik van de Woningbouwcorporatie Ymere en Marco Scheffers van de (nieuwe) Dienst Basisinformatie van de Gemeente Amsterdam presenteerden hun pilot ketensamenwerking BAG/WOZ. Als laatste was er een paneldiscussie met onder meer Rob Evelo (programmamanger i-NUP). In de discussie werd vooral de nadruk gelegd op diegenen die gebruik maken van de informatie in het Stelsel.

Implementatie

Tijdens zijn presentatie over de verdere implementatie van het Stelsel maakte Ducastel duidelijk dat de implementatie en ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties steeds verbonden moet worden aan de werkelijkheid die de professional in zijn dagelijks werk tegenkomt. "Zo wordt zichtbaar dat het Stelsel direct bij kan dragen aan de werkprocessen. Daarin zit de werkelijke winst van het Stelsel".

Het Stelsel in de praktijk

Voor Kurt Isik en Marco Scheffers was de belangrijkste les uit hun pilot ketensamenwerking BAG/WOZ: ga de basisregistraties gewoon gebruiken en van daaruit verbeteren. Just do it! Uit de pilot is ook de les te trekken dat er voor de corporaties een enorme winst te behalen valt door de gegevens die zij hebben bij verbouw/nieuwbouw direct in de BAG in te voeren. "Dat scheelt veel dubbel werk". Voor de (nabije) toekomst van het Stelsel zien Isik en Scheffers vooral veel meer terugmeldingen en ook toename van het gebruik van het Stelsel.

Kostenbesparing

In de paneldiscussie onder leiding van Marthe Fuld werd vooral de nadruk gelegd op het gebruikersperspectief: wat is de maatschappelijke meerwaarde die het stelsel ons oplevert. Er werd onderkend dat het stelsel stapje voor stapje beschikbaar komt. De zaal gaf voorbeelden van de winst die inmiddels al is geboekt. Een deelnemer gaf aan dat het gebruik van de BLAU (Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen) door het UWV een enorme besparing oplevert. Een ander voorbeeld dat door een deelnemer genoemd werd als kostenbesparing was de vooraf ingevulde belastingaangifte. Dat sloot mooi aan op de "just do it"-aanpak van Ymere en Amsterdam.

Een uitgebreide sfeerimpressie van het ICTU cafe is te vinden op de site van ICTU.

Evenementen