Veel winst te behalen door (her)gebruik Stelselgegevens

In het ICTU Café van 13 maart stond (her)gebruik van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties centraal.

Nathan Ducastel gaf een presentatie over de implementatie van het Stelsel van Basiregistraties. Kurt Isik van de Woningbouwcorporatie Ymere en Marco Scheffers van de (nieuwe) Dienst Basisinformatie van de Gemeente Amsterdam presenteerden hun pilot ketensamenwerking BAG/WOZ. Als laatste was er een paneldiscussie met onder meer Rob Evelo (programmamanger i-NUP). In de discussie werd vooral de nadruk gelegd op diegenen die gebruik maken van de informatie in het Stelsel.

Implementatie

Tijdens zijn presentatie over de verdere implementatie van het Stelsel maakte Ducastel duidelijk dat de implementatie en ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties steeds verbonden moet worden aan de werkelijkheid die de professional in zijn dagelijks werk tegenkomt. "Zo wordt zichtbaar dat het Stelsel direct bij kan dragen aan de werkprocessen. Daarin zit de werkelijke winst van het Stelsel".

Het Stelsel in de praktijk

Voor Kurt Isik en Marco Scheffers was de belangrijkste les uit hun pilot ketensamenwerking BAG/WOZ: ga de basisregistraties gewoon gebruiken en van daaruit verbeteren. Just do it! Uit de pilot is ook de les te trekken dat er voor de corporaties een enorme winst te behalen valt door de gegevens die zij hebben bij verbouw/nieuwbouw direct in de BAG in te voeren. "Dat scheelt veel dubbel werk". Voor de (nabije) toekomst van het Stelsel zien Isik en Scheffers vooral veel meer terugmeldingen en ook toename van het gebruik van het Stelsel.

Kostenbesparing

In de paneldiscussie onder leiding van Marthe Fuld werd vooral de nadruk gelegd op het gebruikersperspectief: wat is de maatschappelijke meerwaarde die het stelsel ons oplevert. Er werd onderkend dat het stelsel stapje voor stapje beschikbaar komt. De zaal gaf voorbeelden van de winst die inmiddels al is geboekt. Een deelnemer gaf aan dat het gebruik van de BLAU (Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen) door het UWV een enorme besparing oplevert. Een ander voorbeeld dat door een deelnemer genoemd werd als kostenbesparing was de vooraf ingevulde belastingaangifte. Dat sloot mooi aan op de "just do it"-aanpak van Ymere en Amsterdam.

Een uitgebreide sfeerimpressie van het ICTU cafe is te vinden op de site van ICTU.

Evenementen

 • Bijvoorbeeld over het integreren van geodata in het web, de start van een geo-lab of over de standaarden voor de bouw, het beheer van de openbare ruimte en de omgevingswet.

  02-09-2015
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een inspiratiesessie voor professionals in (digitale) dienstverlening over digitale dienstverlening.

  09-09-2015
 • Het twaalfde Festival der Bestuurskunde heeft als thema de relatie tussen ontwrichtende sociale technologieën en de impact daarvan op de overheid.

  17-09-2015
 • Test je diensten op je eindgebruikers gedurende het hele ontwerp en bouwproces.

  24-09-2015
 • Dimpact, landelijk samenwerkingsverband van gemeenten, organiseert een bijeenkomst over het ondersteunen van niet-digivaardigen.

  29-09-2015
 • Wie meer wil weten over ontwikkelingen op het gebied van Geodata is van harte welkom op het Geo Gebruikers Festival.

  30-09-2015
 • Tijdens het NL IGF gaan experts, parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, journalisten, medewerkers van non-profitorganisaties en uit het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden met elkaar in debat over internet governance vraagstukken.

  01-10-2015
 • Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT organiseert op 11 november 2015 een programmabrede werkconferentie. Dit doen zij samen met de organisatie van de onderwijsdagen (9 tot en met 11 november), een jaarlijks terugkerend evenement over onderwijs en ICT.

  11-11-2015
 • In november wordt het dsgnday-congres georganiseerd door de mensen achter css day en mobilism.

  13-11-2015