'Just data of good services?'

12-03-13 |

Het ICTU Café van 12 maart a.s. staat in het teken van de nut en noodzaak van de kwaliteit van gegevens.

Omschrijving

Als we denken aan de 'doelstelling van 2017' (Rijksoverheid volledig digitaal), wat gebeurt er dan allemaal in de praktijk om dat te bereiken? Specifiek als het gaat om de kwaliteit van gegevens die we binnen de overheid delen. Dat delen van (betrouwbare) gegevens is immers een voorwaarde voor écht betere dienstverlening. Hebben we zicht op de kwaliteit van die gegevens? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Welke maatschappelijke baten kunnen we  identificeren vanuit die praktijk? Welke stappen kunnen of moeten er nog gezet worden? Welke struikelblokken kunnen we beter vermijden? In een discussie tijdens het ICTU Café worden ervaringen van onderzoekers, gemeenten, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties uitgewisseld. Met deelnemers aan het ICTU Café wordt gekeken naar lessen die vanuit de praktijk kunnen bijdragen aan maatschappelijke baten.

Met bijdragen van Gerdine Keijzer-Baldé (directeur BPR), Jan Eshuis (gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg), Ineke Ruiter (Management Centrum) en Arre Zuurmond (Kafkabrigade).

Datum en tijd

12 maart 2013, vanaf 16.30 uur

Locatie

ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag

Meer informatie en aanmelden

Website ICTU

Evenementen

  • Dinsdag 1 september organiseert Stichting Simplerinvoicing een webinar over e-factureren voor gemeenten en andere overheden.

    01-09-2015
  • Bijvoorbeeld over het integreren van geodata in het web, de start van een geo-lab of over de standaarden voor de bouw, het beheer van de openbare ruimte en de omgevingswet.

    02-09-2015
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een inspiratiesessie voor professionals in (digitale) dienstverlening over digitale dienstverlening.

    09-09-2015