Nieuws

'Bedrijven en digitale overheid'

02-07-15

De informatievoorziening over 'bedrijven en de digitale overheid' is verbeterd.

   

Webformulier digitaal aangifte van overlijden

02-07-15

De NVVB stelt sinds kort een standaardwebformulier voor digitaal aangifte van overlijden beschikbaar.

   

Handreiking omgaan met overledenen in BRK

02-07-15

Het Servicepunt Basisregistraties heeft een voorbeeld werkwijze 'overleden rechthebbenden in de BRK'  beschreven.

   

'Toegankelijkheidsassistent' voor webredacteuren

01-07-15

Dit hulpmiddel is vanaf 1 juli vrij beschikbaar voor websites van de Nederlandse overheid, en ondersteunt webredacteuren actief bij het continu op peil houden van de toegankelijkheid van hun website.

   

Totstandkoming overheidsbrede implementatieagenda

18-06-15

In de Regieraad Dienstverlening hebben alle overheden unaniem besloten om samen een overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 uit te gaan werken.

   

Digitale aanbod van dienstverlening bij gemeenten

18-06-15

De gegevens van recent onderzoek naar het aanbod van digitale dienstverlening zijn van alle gemeenten terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

   

Evenementen

  • Identity Management en Publiek Private Samenwerking, op het juiste spoor met eHerkenning.

    07-07-2015
  • Logius en KING bieden dit jaar enkele trainingen aan die gericht zijn op invoering en gebruik van de MijnOverheid Berichtenbox.

    28-08-2015