Welkom bij de e-overheid

Digitaal 2017

man en vrouw bij loket

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen.

Het programma Digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen - overheid, burger en bedrijfsleven – samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Digitale overheid: betrouwbaar, veilig, betaalbaar

 

GDI

flats in aanbouw

Nederland bouwt verder aan de digitale overheid.

De Digicommissaris houdt de regie op de onderwerpen Interconnectiviteit, Gegevens, Dienstverlening, Identificatie & Authenticatie.

Samen vormen deze de Generieke Digitale Infrastructuur.

 

Voortgang

man met i-pad in de hand

Hoe ver is de e-overheid inmiddels gevorderd? Hoe ver staat het met de realisatie en implementatie van de basisinfrastructuur? Een overzicht is te vinden op:

 


'Stelselarchitectuur van het heden' geactualiseerd

Een nieuwe versie van de 'Stelselarchitectuur van het heden', die de huidige inrichting van het Stelsel van Basisregistraties beschrijft, is beschikbaar.

iconen van de NORA

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

De webpagina's van de NORA zijn geheel vernieuwd. U vindt er algemene en beknopte informatie over de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Illustratie digitale overheid voor bedrijven

Bedrijven en digitale overheid

De pagina's over de digitale dienstverlening aan bedrijven zijn vernieuwd. Naar Bedrijven en digitale overheid.

Evenementen

  • Hoe ziet de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning eruit in 2020?

    13-10-2015
  • Logius organiseert een 'MijnOverheid Gebruikersdag' met als thema: 'Delen en leren van elkaar'.

    15-10-2015
  • Tijdens deze Tribune krijgen deelnemers informatie over de stand van zaken van het programma en worden zij geïnformeerd over enkele inhoudelijke onderwerpen.

    05-11-2015