Welkom bij de e-overheid

Digitaal 2017

man en vrouw bij loket

Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen.

Het programma Digitaal 2017 draagt bij aan deze bredere ambities voor de overheidsbrede dienstverlening. Het is belangrijk dat alle partijen - overheid, burger en bedrijfsleven – samen werken aan het realiseren van de uiteindelijke doelstelling voor 2017.

Digitale overheid: betrouwbaar, veilig, betaalbaar

 

GDI

flats in aanbouw

Nederland bouwt verder aan de digitale overheid.

De Digicommissaris houdt de regie op de onderwerpen Interconnectiviteit, Gegevens, Dienstverlening, Identificatie & Authenticatie.

Samen vormen deze de Generieke Digitale Infrastructuur.

 

Voortgang

man met i-pad in de hand

Hoe ver is de e-overheid inmiddels gevorderd? Hoe ver staat het met de realisatie en implementatie van de basisinfrastructuur? Een overzicht is te vinden op:

 

grafiek met stijgende lijn

Voortgangsrapportage Digitaal 2017

De digitale overheid heeft het afgelopen jaar op verschillende terreinen vooruitgang geboekt. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Digitaal 2017.

Stoelen opgesteld in een kring

'Digitale diensten: hoe gaat het in uw gemeente?'

De ministeries van BZK en EZ en KING/VNG organiseren een bijeenkomst rond de uitkomsten van de jaarlijkse meting van het digitale aanbod.

Illustratie digitale overheid voor bedrijven

Bedrijven en digitale overheid

De pagina's over de digitale dienstverlening aan bedrijven zijn vernieuwd. Naar Bedrijven en digitale overheid.

Evenementen